Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik och rörelse vecka 5-10

Skapad 2021-02-09 12:13 i Rävlyans förskola Alingsås
Förskola
Under veckorna 5-10 har vi fokus på musik och rörelse.

Innehåll

Läroplanen beskriver:

Utbildningen ska ta tillvara barnens egna erfarenheter, behov och det de visar intresse för. Men barnen ska också kontinuerligt utmanas vidare utifrån läroplanen genom att inspireras till nya upptäckter och kunskaper. Förskolan ska bidra till kontinuitet och progression i barnens utveckling och lärande samt förbereda för fortsatt utbildning. (s10)


“Det vi gör idag ska hänga ihop med det vi gjorde igår och ska göra i morgon.”

Syfte - varför?
Vi vill öka barnens intresse för att sjunga och få en ökad förståelse för takt.

Mål:
* Att öka intresset för sånger.
* Att känna takten i en sång, dans eller ramsa.
* Att barnen ska kunna namnen på några instrument som vi använder.

Var är vi? (Nuläge)
Vi upplever att barnen gillar ramsor mer än sånger vi sjunger. Barnen gillar när vi dansar tillsammans.

Vart ska vi?
Efter de här veckorna vill vi att barnen sjunger mer tillsammans med oss.
Vi vill att barnen ska kunna namnen på instrument vi använt.

Vad och hur ska vi göra? - genomförande 
Vi kommer att fråga barnen vad de vill sjunga. Vi letar fram sånger och ramsor som vi tror kan locka barnen att delta aktivt. Vi kommer ta fram musikinstrument, berätta vad de heter och hur man kan använda dem. (Att man kan spela högt och lågt, snabbt och långsamt, spela i en takt och att härma en takt som någon annan gör.)

Vad ska och hur ska vi dokumentera?
Vi dokumenterar på Unikum och i pedagogernas veckoanalyser. Vi dokumenterar det vi gör och hur vi upplever att barnen deltar i det vi gör.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
    Lpfö 18
  • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: