👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grön Flagg - Hav och vatten

Skapad 2021-02-09 12:20 i Persfallets förskola Hofors
Förskola
HAV OCH VATTEN - ett hållbarhetsperspektiv med Grön Flagg som verktyg mot de globala målen.

Innehåll

Hav & Vatten

Vad

Vi ska i detta tema undersöka; - djurlivet i hav och sjö, - vattnets kretslopp i naturen och i kranen samt koppla det till vatten i världen, - salt och sötvatten, - vattnets funktion för människor, djur och växter, - nedskräpning och förorening i vatten som plast och - vikten av att hushålla med vatten.

Hur
Barnen kommer att bli delaktiga då det är deras frågor som står i fokus. Vi kommer tillsammans att utforska, testa och experimentera och ta reda på fakta med hjälp av böcker och digitala verktyg.

Varför
Genom fördjupad förståelse är vår förhoppning att barn och vuxna tillsammans ska få ökade kunskaper om havets och vattnets vikt för ett hållbart samhälle.

Kopplingar till läroplanen

 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förbereda barnen för delaktighet och ansvar och för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle.
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18