👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kommunikation ( IUP mål ) vt-21 ( Ismail och Milivoje)

Skapad 2021-02-09 12:48 i Rinkebyskolan Stockholm Grundskolor
undervisningen inom ämnesområdet kommunikation ska syfta till att eleverna utveklar kunskaper att samspela med andra och en tillfto till sim förmåga att aktivt påverka sin situation
Grundsärskola 7 – 9 Kommunikation
syfta till att eleverna utvecklar kunskapar i att samspela med andra och tilltro till sin förmåga at aktivt påverka sin situation.

Innehåll

Kommunikationsförmåga :

 • med hjälp av bild stöd : tränar elev att kunna förmedla sig , t ex  toalettbehov , olika känslor ( hela skoldag )
 • med hjälp av bild stöd : utvecklar elevers svenska ordförråd
 • lära sig /igenkänner  bokstäver :  Ä ; K  V . A

läsförståelse

 • tittar på nyheter( lilla aktuellt skolan) och lyssnar på högläsning att träna elev att öka svenska språkförståelsen ( grupplektion) 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Känslor, hur de kan uttryckas och tolkas.
  KOM  7-9
 • Kroppsspråk, tecken eller tal. Hur avsikt kan uttryckaspå olika sätt.
  KOM  7-9
 • Tolka kommunikativa uttryck, till exempel kroppsspråk, tecken eller tal.
  KOM  7-9
 • Information i vardagssituationer, till exempel scheman, symboler och instruktioner såväl med som utan digitala verktyg.
  KOM  7-9
 • Informationssökning i olika medier och källor, till exempel tidningar, uppslagsböcker, bibliotek och sökmotorer på Internet.
  KOM  7-9