👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Alla hjärtans dag❤

Skapad 2021-02-09 13:29 i Fyrklöverns Montessoriförskola Dibber Sverige AB
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
Hur säger man JAG ÄLSKAR DIG! på olika språk? Alla hjärtans dag fyrars i Sverige och i andra länder, så vi kommer att uppmärksamma dagen med pyssel, bakning, lek och hur man säger Jag älskar dig! på olika språk.

Innehåll

Dibbers planeringsmall för undervisning

1. Undervisningsplanering 

En undervisningsplanering ska besvara alla dessa frågor

 

 • Varför? (Syfte med undervisningen)

 • Att få grundläggande förståelse för våra traditioner, utveckla fantasy, kreativitet och finmotorik. Att utveckla samarbete bland barn.
 • Hur ska undervisningen genomföras? (Didaktik, metod, vilka teorier lutar ni er emot?)
 • Fakta film
 • Pyssel
 • Baka chokladbollar
 • Lek
 • Vi lyssnar på ( skriver) hur man säger "Jag älskar dig" på olika språk.
 • Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras? 
  En gemensamt diskussion under och efter genomförda aktiviteter
 • För vem/vilka ska undervisningen genomföras?

 • Alla barn på Örnarna

 • Av vem? (Vem ansvarar för genomförande, dokumentation med mera)
  Samtliga pedagoger på Örnarna

 • Vad är målet med undervisningen? (mål/delmål som är mätbara)

   

  Barnen har förståelse för dagens innebörd

  Utveckla finmotoriken och språket

   

   

  _____________________________________________________________________ 

  2. Reflektion - klipp bort detta eller kopiera in i reflektionsrutan

  Reflektion är att lägga alla tankarna på ”bordet”

Reflektionsfrågor att utgå ifrån – välj ut en/två som är relevanta för detta tillfälle;

  • Hur går det? Hur gick det?
  • Vi upplever att det gick bra och alla barn var mycket intresserade av fakta filmen, bakningen och leken. Några av barn vill inte delta i det gemensamma pyslande men hade hittat på ett eget skappande.
  • Varför tror du att det blir/blev så?
  • Vi har planerat aktiviteterna utifrån barns intresse och önskemål.
  • Vad fångar barnens intresse?
  • Barn är nyfikna på språket och vill gärna höra och lära sig ett annat språk. Barn som har svenska som andra språk blev också glada att deras mådersmål blev uppmärksammades.Barn vill gärna skriva frasen Jag älskar dig! på sin mådersmållsspråk.
  • Vilka reflektioner gör barnen?
  • Att man inte behöver köpa något för att göra någån glad på Alla❤dag, man kan ge en kram, berätta att man tycker om en mm.
  • De tyckte att roligast var att baka och leka leken och till nästa gång vi ska ha discko! 
  • Vilka tecken ser vi på att barnen lär sig det avsedda?
  • Att planeringen av aktiviteter ska utgå från barns intresse, önskemål och ska vara utmannane och roligt.

_________________________________________________________________________________________

3. Analys - klipp bort detta eller kopiera in i analysrutan

Analys är att se mönster och dra slutsatser utifrån reflektionen ”det som ligger på bordet”

Analysfrågor att ställa er;

 • Vilka generella mönster kan vi se utifrån ”det som ligger på bordet” - reflektionen?

 • Att leken är viktig för barnens lärade och utveckling.
 • Vad har vi uppnått i förhållande till uppsatta mål?

 • Under gemmensamt reflektionstid kunde barn förklara högtidens innebörd
 • det var ett fint sammarbete under leken
 • barn visade nyfikenhet för de olika språk
 • barn använd sin fantasy och hittade på egna skappande/pyssel.
 • Vad behöver utvecklas för att öka måluppfyllelsen?

 • Att tillverka Qrkoder och placera de inne på avdelningen, för dagliganvändning av barn. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och det egna nationella minoritetsspråket, om barnet tillhör en nationell minoritet,
  Lpfö 18