Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nordiska språk

Skapad 2021-02-09 14:42 i Östra Stenhagenskolan Uppsala
Jämför två nordiska språk genom sagor.
Grundskola 4 – 6 Svenska
Vad finns det för likheter mellan våra nordiska språk? Finns det några skillnader? Vad är lättast att förstå, talad eller läst text?

Innehåll

Syfte

att eleven får bekanta sig med de nordiska grannspråken.

 

Arbetssätt

genomgångar.

grupparbete/enskilt arbete.

läsa böcker.

se klipp av olika media.

dokumentera/analysera.

 

 

 

Bedömning

hur du för arbete framåt.

argumentation och deltagande i gruppen.

formuleringarna och underbyggda resonemang i analys.

 

 

 

Uppgifter

 • Affisch om Sverige och annat nordiskt land.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionala skillnader i talad svenska. Några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem. Vilka de nationella minoritetsspråken är.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Nordiska språk

Nordiska språk

Inte riktigt där än
Godkänd
Väl godkänd
Språken
Du kan ge exempel på språkliga varianter inom svenskan (dialekter) samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk (norska, danska, finska och isländska).
 • Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: