👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favorit Matematik 3B

Skapad 2021-02-09 14:47 i Garnvindeskolan Ale
Vi arbetar med matematik på i många olika former och på olika sätt. Till vår hjälp har vi bland annat läromedlet Favorit Matematik 3B.
Grundskola 3 Matematik
Vi arbetar vidare med matematik i många olika former och på olika sätt. Till vår hjälp har vi läromedlet Favorit Matematik 3B. Målet är att du ska repetera och befästa dina kunskaper, nya och gamla, samt gå vidare mot nya kunskaper.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska få lära dig

- arbeta med bråk, kunna känna igen bråk, kunna jämföra bråk med lika stora täljare, med lika stora nämnare och också addera och subtrahera bråk med lika stora nämnare. 

- klockan, digitalt och att mäta tid.

- talen 0 - 10 000, att kunna jämföra, avrunda, räkna med uppställningar (algoritmer). 

- vi repeterar multiplikation och du får lära dig multiplicera med 10, 100 och 1000.

- öva på att mäta, millimeter, centimeter, decimeter, meter, kilometer.

- punkt, linje och sträcka.

- vinklar, månghörningar.

- omkrets och area.

 

Bedömning - vad och hur

Hur visar du att du kan?

I det dagliga arbetet genom aktivt deltagande under lektionerna, både enskilt och i grupp.

Genom att göra den summativa diagnosen "Vad har jag lärt mig" samt proven efter varje kapitel i matteboken. 

Undervisning och arbetsformer

Du kommer att få arbeta både enskilt, i par och i grupp och delta i diskussioner.

Du kommer att få arbeta i matteboken och med arbetsblad.

Du kommer att få arbeta med dator.

Du kommer att få arbeta laborativt.

Matriser

Ma
Tal i bråkform kapitel 1 favorit matematik 3B

Bråk
  • Ma  1-3
  • Ma  1-3
  • Ma  1-3
förstår begreppen halva-hälften
kan dela en hel i flera lika stora delar
kan i bråkform namnge delarna av en hel
Skriva bråk
känner igen ett tal i bråkform på bråkstrecket
kan uttrycka bråk i skrift
kan uttrycka del av helhet och del av antal och förstår innebörden av täljare och nämnare
Jämföra bråk
behärskar tecknen större än, mindre än samt lika med
kan jämföra tal i bråkform med lika stor nämnare
kan jämföra tal med lika stor täljare
Addera och subtrahera bråk
kan addera bråk med lika stor nämnare
kan subtrahera bråk med lika stor nämnare

Ma
Klockan kapitel 2 favorit matematik 3B

>>
>>
>>
Visarna på klockan
Du vet att den korta tjocka visaren är timvisaren och att den markerar vilken timme det är.
Du vet att den längre smalare visaren är minutvisaren och att den markerar hur många minuter som gått. Du vet att minutvisaren står rakt upp på tolvan när det är hel timme.
Du vet att en del klockor har en sekundvisare och att den är smal och att man kan se hur den rör sig snabbt.
Samband sekunder, minuter, kvartar, timmar, dygn, veckor, månader, kvartal och år
Du vet att det går 60 sekunder på en minut och 60 minuter på en timme.
Du vet att en halvtimme är 30 minuter.
Du vet att det går 15 minuter på en kvart och 4 kvartar på en timme.
Du vet att det går 24 timmar på ett dygn.
Du vet att det är 7 dygn på en vecka. Du kan veckodagarna.
Du vet att det är 12 månader på ett år. Du kan månaderna.

Analogtid

>>
>>
>>
Rita in visare på klockan
Du kan hel och halvtimme.
Du kan kvart i / kvart över.
Du kan tjugo i / tjugo över.
Du kan tio i / tio över.
Du kan fem i / fem över.
Du kan fem i halv / fem över halv.
Avläsa klockan och skriva tiden med bokstäver
Du kan hel och halvtimme.
Du kan kvart i / kvart över.
Du kan tjugo i / tjugo över.
Du kan tio i / tio över.
Du kan fem i / fem över.
Du kan fem i halv / fem över halv.

Digitaltid

>>
>>
>>
Tid på digitalklocka
Du vet att efter klockan 12 fortsätter man räkna 13, 14, ..osv.. till 23 på de hela timmarna. Det kallas eftermiddags och kvällstid.
Du kan omvandla morgon- och förmiddagstid till eftermiddags- och kvällstid, och tvärt om, genom att ändra timmarna.
Du vet att man anger digital tid genom att skriva den timme som timvisaren senast passerade och sedan ange det antal minuter som minutvisaren gått sen dess.

Växla mellan analogtid och digitaltid

>>
>>
>>
Omvandling
Du kan omvandla analog- till digitaltid och tvärt om, vid hel och halvtimme.
Du kan omvandla analog- till digitaltid och tvärt om, vid kvart i / kvart över och tjugo i /tjugo över.
Du kan omvandla analog- till digitaltid och tvärt om, vid tio i / tio över, fem i / fem över och fem i halv / fem över halv.

Tidsskillnader

>>
>>
>>
Begrepp
Du förstår begreppen senare och om _ timmar, och vet att det är framåt i tiden.
Du förstår begreppen tidigare och för _ timmar sedan, och vet att det är bakåt i tiden.
Beräkna tid
Du kan räkna hur lång tid det är mellan olika klockslag, vid hel och halvtimmar. Analogtid.
Du kan räkna hur lång tid det är mellan olika klockslag, även med minuter. Analogtid.
Du kan räkna hur lång tid det är mellan olika klockslag. Digitaltid.

Ma
Kapitel 3, 4 och 5 favorit matematik 3B

Taluppfattning

Talen 0-10000
kunna läsa och skriva tal och ange siffrors värde i talen inom heltalsområdet 0-100
kunna läsa och skriva tal och ange siffrors värde i talen inom heltalsområdet 0-1000
kunna läsa och skriva tal samt ange siffrors värde i talen talen inom heltalsområdet 0-10 000
Jämföra tal
kunna jämföra och storleksordna tal inom heltalsområdet 0-100
kunna jämföra, storleksordna och dela upp tal inom heltalsområdet 0-1000
kunna jämföra, storleksordna och dela upp tal inom heltalsområdet 0-10 000
Avrunda till närmaste 10-tal, 100-tal
Känna till att när man rundar av till närmaste tiotal tittar man på entalen och kunna avrunda entalen 1, 2, 3 och 4 neråt
kunna avrunda entalen 5, 6,7 ,8 och 9 uppåt till närmaste tiotal
kunna avrunda till närmaste hundratal genom att titta på tiotalen

Addition, subtraktion och multiplikation med uppställning

Talområdet 0-10000
kunna avgöra vilket räknesätt som ska användasvid rätt tillfälle.
kunna placera termerna rätt (tusentalsraden, hundratalasraden osv så att talsorterna placeras under varandra
kunna genomföra korrekta uträkningar med hjälp av minnessiffra

Multiplikation med 10, 100, 1000

behärska multiplikation med tio och känna till att man lägger till en nolla i slutet av talet
behärska multiplikation med hundra och känna till att man lägger till två nollor i slutet av talet
behärska multiplikation med tusen och känna till att man lägger till tre nollor i slutet av talet

Geometri

Geometriska
kunna känna igen och namnge olika månghörningar
kunna känna igen och klassificera/sortera olika trianglar (spetsiga, rätvinkliga och trubbiga)
kunna känna igen och klassificera olika fyrhörningar

Mätning och enheter

Mäta
kunna mäta med hjälp av en linjal och att man börjar mäta från nollan
kunna uppskatta och jämföra olika längdmått som cm, dm och m
kunna omvandla enheter
Punkt, linje och sträcka
kunna rita och namnge en punkt
kunna rita och namnge en linje samt förstå skillnaden mellan linje och sträcka
kunna rita och namnge en sträcka samt förstå skillnaden mellan linje och sträcka
Vinkel
förstå begreppet vinkel
kunna namnge en vinkel utifrån sin spets
kunna skillnaden mellan en spetsig, trubbig och rät vinkel
Omkrets
förstå begreppet omkrets
kunna mäta en figurs olika sidor
kunna räkna ut omkretsen för olika geometriska figurer
Area
förstå begreppet area
förstå begreppen höjd och bas
kunna räkna ut arean för olika geometriska figurer