👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Volym

Skapad 2021-02-09 15:00 i Kyrkskolan Flen
Enhetsmatte - volym Vi arbetar laborativt och pratar volym. Vi jobbar med uppgifter som handlar om volym, mått och mätning av volym.
Grundskola 1 – 3 Matematik
Arbetsområde - mätning och beräkning av volym. Vi arbetar både enskilt och gemensamt.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Inom arbetsområdet ska du träna på att:

 • mäta
 • uppskatta
 • omvandla mellan olika måttenheter (dl och liter)
 • lösa problemlösningsuppgifter som handlar om volym

Bedömning - vad och hur

Jag bedömer om du 

 • kan uppskatta volym
 • kan mäta volym (dl och liter)
 • kan göra beräkningar inom arbetsområdet
 • se rimlighet i dina uppskattningar och beräkningar

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer under cirka 2-3 veckor arbeta med volym. Vi arbetar praktiskt med uppskattning och mätning. Du får ett arbetshäfte med uppgifter inom arbetsområdet. En del av arbetet med volym gör vi när vi bakar.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
  Ma   3
 • Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3