👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk och Kommunikation Sothönan.

Skapad 2021-02-09 15:03 i Förskolan Blynäsviken Vaxholm Stad
Förskola
Vi har sett ett ökat intresse hos barnen för bokstäver och att lära sig känna igen sitt eget namn.

Innehåll

Mål

 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap.

 

Målkriterier/Förväntat Nyläge

Vi ser att barnen kan urskilja sitt eget namn i vardagen på förskolan.

Vi ser att barnen kan benämna de olika bokstäverna vid namn, hur de ser ut och hur de låter.

Vi ser att barnen kan TAKK-tecken för olika bokstäver.

 

Hur gör vi?

Vi presenterar en bokstav per vecka under samlingen. Vi söker efter namn som börjar på den. Vi tittar på utseendet, formen på bokstaven. Vi lyssnar på hur den låter och det känns i munnen när man ljudar den. VI synliggör skriftspråket i lärmiljön.

Vi tittar på/lyssnar på alfabetssånger på väggen i storbild. Sjunger sånger som gärna kopplar till aktuell bokstav.

Som pedagoger är vi medforskare och uppmärksammar och bekräftar när barnen utforskar skriftspråket.

Vi läser mycket böcker för de olika åldersgrupperna.

Allt arbete ska präglas av det lustfyllda lärandet.

Vi erbjuder lite svårare språkövningar för de äldre barnen under valstunden.

 

Vi använder vårt veckoreflektionsunderlag för att följa upp arbetet Vi dokumenterar barnens individuella förändrade kunnande i barnens lärloggar.