Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Abrahamitiska religionerna

Skapad 2021-02-09 15:05 i Rävlanda skola Härryda
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap Svenska
Religion är en av de viktigaste sakerna i många människors liv över hela världen. Den påverkar oss alla på ett eller annat sätt, vare sig vi tror på den eller inte. I det här avsnittet kommer vi att lära oss mer om de tre Abrahamitiska religionerna Judendom, Kristendom och Islam. Vi kommer att lära oss historiken och grunderna i dessa religioner, men vi kommer också att titta på hur de påverkar samhället de existerar i och göra jämförelser.

Innehåll

 Under de närmsta veckorna kommer vi att arbeta på följande sätt:

- Läsa om och besvara frågor kring de tre abrahamitiska religionerna Judendom, Kristendom, Islam, 

- Titta på filmer som anknyter till dessa ämnen.

- Diskutera och resonera kring olika trosfrågor. 

- Jämföra de olika religionerna på olika punkter, t.ex. levnadsregler, historia, religionen idag mm. Resonera kring likheter och      skillnader mellan de olika religionerna.

 

Vi arbetar ämnesintegrerat med svenska och det som bedöms i SO är:

 • Dina kunskaper om världsreligionerna och hur du visar detta genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder/skrifter och konkreta religiösa uttryck.
 • Din förmåga att kunna föra ett resonemang om likheter och skillnader mellan världsreligionerna, och kunna göra jämförelser.
 • Din förmåga att se samband hur religioner kan påverkas av och påverka samhällen och dess människor.
 • Din förmåga att söka efter fakta.

 

QR-kod till lektionsplaneringar i Classroom

QR-kod för https://docs.google.com/spreadsheets/d/1u_N_LtCQynp5tMLGjvCxB6CA19HKKKixDEP0A5KG8kk/edit#gid=0

 

 

 

Uppgifter

 • Världsreligionernas viktiga frågor

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Centrala tankegångar och urkunder inom kristendomen samt utmärkande drag för kristendomens tre stora inriktningar: protestantism, katolicism och ortodoxi.
  Re  7-9
 • Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  7-9
 • Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.
  Re  7-9
 • Huvuddragen i världsreligionernas historia.
  Re  7-9
 • Kristendomen i Sverige. Från enhetskyrka till religiös mångfald och sekularisering.
  Re  7-9

Matriser

Re Sv
Religionskunskap - Världsreligionerna

E
C
A
Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Eleven har goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Eleven har mycket goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Dessutom för eleven enkla resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Dessutom för eleven utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Dessutom för eleven välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett relativt väl fungerande sätt samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett väl fungerande sätt samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: