Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Algebra och mönster åk 6 vt2021

Skapad 2021-02-09 15:38 i Katarina Södra skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 6 Matematik
Vi kommer lära oss om numeriska uttryck, variabler, algebraiska uttryck, mönster och ekvationer.

Innehåll

Lärande mål:

·       Du ska kunna i vilken ordning räknesätten ska utföras – prioriteringsregeln.

·       Du ska kunna teckna och tolka matematiska uttryck för olika situationer, utan och med variabler.

·       Du ska kunna förenkla och beräkna värdet av uttryck med variabler.

·       Du ska kunna konstruera och beskriva mönster.

·       Du ska kunna teckna och lösa ekvationer.

·       Du ska kunna förklara och motivera utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlet.

Du ska kunna följande begrepp: prioriteringsregler, variabel, algebraiskt uttryck, värdet av uttryck, förenkling av uttryck, mönster, ekvationer och prövning.

Undervisning:

·       Du kommer få lyssna på genomgångar.

·       Du kommer få räkna uppgifter i matematikboken.

·       Du kommer att få arbeta praktiskt med olika delar av kapitlet.

Du kommer få träna att prata matematik och använda dig av kapitlets matematiska begrepp.

Bedömning:

·       Du kommer få visa vad du lärt dig med hjälp av läxor och diagnoser.

·       Du kommer få visa muntligt att du kan använda de rätta begreppen.

Du kommer få ett prov i slutet av arbetsområdet.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
  Ma  4-6
 • Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  4-6
 • Metoder för enkel ekvationslösning.
  Ma  4-6
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Algebra och mönster åk 6 vt2021

E
C
A
Problemlösning
Du kan beskriva på ett ganska bra sätt hur man kan lösa matteproblem. Du diskuterar på ett enkelt sätt om resultatet är rimliga. Du hjälper till att ge något förslag på andra sätt att lösa problemen.
Du kan beskriva på ett bra sätt hur man kan lösa matteproblem. Du diskuterar på ett utvecklat sätt om resultatet är rimliga. Du ger något förslag på andra sätt att lösa problemen.
Du kan beskriva på ett mycket bra sätt hur man kan lösa matteproblem. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt om resultatet är rimliga. Du ger några förslag på andra sätt att lösa problemen.
Begrepp
Du kan beskriva matematiska begrepp med hjälp av symboler, bilder och andra matematiska uttryck på ett ganska bra sätt.
Du kan beskriva matematiska begrepp med hjälp av symboler, bilder och andra matematiska uttryck på ett bra sätt.
Du kan beskriva matematiska begrepp med hjälp av symboler, bilder och andra matematiska uttryck på ett mycket bra sätt.
Metod
Du kan göra enkla uträkningar i algebra, på ett ganska bra sätt. Du väljer och använder metoder som passar ganska bra för att göra uträkningarna.
Du kan göra enkla uträkningar i algebra på ett bra sätt. Du väljer och använder metoder som passar bra för att göra uträkningarna.
Du kan göra enkla uträkningar i algebra ett mycket bra sätt. Du väljer och använder metoder som passar mycket bra för att göra uträkningarna.
Kommunikation och resonemang
Du kan beskriva och prata på ett ganska bra sätt om hur man kan göra uträkningar. Du använder bilder och symboler och andra matematiska uttryck som passar ganska bra ihop med situationen.
Du kan beskriva och prata på ett bra sätt om hur man kan göra uträkningar. Du använder bilder och symboler och andra matematiska uttryck som passar bra ihop med situationen.
Du kan beskriva och prata på ett mycket bra sätt om hur man kan göra uträkningar. Du använder bilder och symboler och andra matematiska uttryck som passar mycket bra ihop med situationen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: