Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Terminsplanering i textilslöjd åk 4 vt-21

Skapad 2021-02-09 16:14 i Österbyskolan Östhammar
Terminsplanering fyran
Grundskola 4 Slöjd
Eleverna ska få utveckla sina förmågor och ta större ansvar för arbetsprocessens delar.

Innehåll

Att tillverka föremål och bearbeta material med hjälp av redskap är ett sätt för människan att tänka och uttrycka sig. Slöjdande är en form av skapande som innebär att finna konkreta lösningar inom hantverkstradition och design utifrån behov i olika situationer. Slöjd innebär manuellt och intellektuellt arbete i förening vilket utvecklar kreativitet, och stärker tilltron till förmågan att klara uppgifter i det dagliga livet. Dessa förmågor är betydelsefulla för både individers och samhällens utveckling.

Dina kunskaper om hantverkstekniker och redskapsanvändning ökar nu genom att du ges möjlighet till undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter. Vi lägger fokus på arbetsprocessens delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering.

Fram till v. 12 Ni lär er att sy på maskin. Kunskaperna ni skaffat er kommer till nytta när ni syr en slöjdpåse med initialer som appllikation/tryck/broderi. Virkning eller annan garnteknik ingår också.  

Efter påsklovet och resten av terminen får du välja mellan t ex garnteknik, sy enklare slöjdföremål eller broderi. 

Ni ska använda er av en slöjddagbokbok för att reflektera över era erfarenheter. Dokumentation av arbetsprocessen och resultatet med bild och text sker även i Unikum.

Kopplingar till läroplanen

 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • förbereda eleverna för delaktighet och medansvar och för de rättigheter och skyldigheter som präglar ett demokratiskt samhälle.
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: