👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tabeller, diagram och lägesmått.

Skapad 2021-02-09 16:16 i Eiraskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F – 9 Matematik
I dagens mediesamhälle möts du ofta av tabeller och diagram som jämför eller redovisar olika resultat. Hur tolkar man ett diagram? Hur läser man av en tabell? Vad menas med ett lägesmått?

Innehåll

Mål:

Du kommer utveckla kunskaper om: 

  • att göra enkla tabeller
  • att tolka tabeller 
  • att tolka enkla stapeldiagram och linjediagram
  • lägesmåtten medelvärde och median.

Undervisning: I klassrummet: Vi kommer att titta på hur olika diagram kan se ut, och diskutera skillnaderna mellan en tabell och ett diagram. 

Distansundervisning: Arbeta med uppgifter i din matematikbok "Koll på matematik 4B". Se uppgifter

Bedömning:

Du kommer att få visa dina kunskaper i en diagnos, och din delaktighet vid genomgångar.

Begrepp du ska kunna: tabell, avprickning, frekvenstabell, medelvärde, stapeldiagram, linjediagram, median, lägesmått.

Diagnos: Torsdag 24/2

Uppgifter

  • Kapitel 8 - Tabeller, diagram och lägesmått

Matriser

Ma
Tabeller, diagram och lägesmått.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Begrepp
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Metoder
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.