Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Berättande text, åk 5, VT 2021

Skapad 2021-02-09 16:29 i Katarina Södra skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 5 Svenska
I det här arbetsområdet ska du få arbeta med den berättande texttypen. Vi kommer att repetera hur berättande texter är uppbyggda. Vi kommer att öva på att använda språket för att skapa levande miljöer, karaktärer och bygga upp spänning.

Innehåll

Syfte

Berättande texter skrivs för att roa, vilket många gånger innebär att läsaren ska bli lite skrämd. 

Period

Vecka 7 - vecka 13

Arbetsgång

1. Öva på att skriva gestaltningar och på så sätt levandegöra personer och miljöer. 

2. Genomgång av texttypens struktur och språkliga drag.

3. Genomgång av berättarkurva (syfte att bygga upp spänning).

4. Öva på att använda olika sambandsord och adverb.

5. Läsa berättelser i klassen och samtala om innehåll.

6. Skriva en äventyrsberättelse tillsammans.

7. Skriva en äventyrsberättelse i par.

8. Skriva en spännande berättelse på egen hand. 

9. Redovisa din berättelse muntligt i grupp. 

Bedömning

Dessa förmågor kommer att bedömas:

Förmågan att...

 

 • förstå syftet med en berättande text
 • kunna skriva en spännande berättelse med rätt struktur, berättarkurva och röd tråd. 
 • kunna använda de språkliga drag som är typiska för en berättande text. 
 • kunna skriva gestaltningar och tydliga miljöbeskrivningar. 
 • redovisa muntligt din berättelse. 

Hur du ska få visa dina förmågor

Du visar dina förmågor genom att skriva en individuell skriven text, som läraren bedömer med hjälp av en bedömningsmatris. Du får även visa dina förmågor när du muntligt berättar din berättelse utifrån bilder som du gjort.  

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Berättande text, åk 5, VT 2021

Godtagbara kunskaper
Goda kunskaper
Mer än goda kunskaper
Innehåll
Texten är begriplig och innehåller en enkel handling med en tydlig "röd tråd".
Texten har ett relativt tydligt innehåll med utvecklad handling och "röd tråd".
Texten har ett tydligt och intressant innehåll men en välutvecklad handling och tydlig "röd tråd".
Struktur
Har en i huvudsak fungerande struktur. Introducerar personer och miljöer och fokuserar sedan på en rad händelser med ett enkelt slut.
Har en relativt väl fungerande struktur. Orienterar läsaren genom att berätta detaljer, valda för att stegra berättelsens utveckling. Problem introduceras och löses på ett tillfredställande sätt.
Har en väl fungerande struktur. Väljer att använda, manipulera eller lämna konventionell textstruktur för att skapa spänning.
Språkliga drag
Använder några av de språkliga drag som är typiska för en berättande text. Ordvalet är relativt varierat och meningsbyggnad i huvudsak korrekt. Använder adjektiv, adverb sambandsord på enkelt sätt. Texten innehåller enkla gestaltande beskrivningar. Håller sig i viss mån till ett och samma tempus.
Använder de språkliga drag som är typiska för en berättande text. Ordvalet är varierat och meningsbyggnaden varieras (både vad gäller längd och sätt att inleda meningarna). Använder adjektiv, adverb, sambandsord på ett korrekt sätt. Texten innehåller gestaltande beskrivningar av olika slag. Använder tempus korrekt.
Använder och utvecklar de språkliga drag som är typiska för en berättande text. Ordvalet är passande och höjer kvalitén och visar på god språklig variation. Väljer noga ord och stil. Adjektiv, adverb och sambandsord används korrekt. Texten innehåller välutvecklade gestaltade beskrivningar av olika slag. Använder tempus korrekt och effektivt.
Skrivregler
Grundläggande regler för stavning och skiljetecken används med viss säkerhet. Stor/liten bokstav används med viss säkerhet. Viss säkerhet i stavning.
Grundläggande regler för stavning och skiljetecken används med relativt god säkerhet. Relativt få stavfel i användning av skiljetecken. Relativt få stavfel som inte stör förståelsen.
Grundläggande regler för stavning och skiljetecken används med relativt god säkerhet. Få fel i användningen av skiljetecken. Få stavfel.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: