Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik och språk

Skapad 2021-02-09 17:13 i 046021 Förskolan Kullerbyttan Stockholm Hässelby-Vällingby
Förskola
Planeringen utgår från läslyftets del 3

Innehåll

 

Enhetsmål: Flickor och pojkar deltar i en förskola med hög kvalitet. Flickor och pojkar utvecklar sitt språk i förskolan.

 

Syfte: Vi vill fortsätta att arbeta med de matematiska begreppen lång – kort.

 

Läroplansmål: förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang, utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar.

 

Hur: Vi kommer att börja med en bild promenad i Matildas katter (endast titta på och reflektera till bilderna i boken utan att läsa texten) på våra vilor.

 

Vi delar in barnen i mindre grupper där vi läser och reflekterar kring både text och bild tillsammans med barnen. Vi på en specifik bild ur boken som vi projicerar på en vägg. Utifrån bilden reflekterar vi med barnen och ställer frågor som: Vad gör Matilda? Vem är längst? Vem är kortast? Vad är det som gör att Matilda är längst?

 

Vid nästa tillfälle projicerar vi bilden igen och tillför rekvisita så barnen kan undersöka själva och göra det som händer på bilden.

 

Vi kommer också göra en ”Bordssaga” utifrån boken och berätta sagan med hjälp av små figurer.  Det här materialet kan barnen sedan använda själva och berätta / dramatisera sagan.

 

Dokumentation: Vi och barnen tar bilder och vi pedagoger skriver ner vad som sägs och sker.  Sen reflekterar vi med barnen kring dokumentationen.

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: