Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Terminsplanering vt 2021

Skapad 2021-02-09 17:31 i Sofia skola Stockholm Grundskolor
Terminsplanering vt sv år 8
Grundskola 8 Svenska
Detta ska vi arbeta med under våren.

Innehåll

 

 Terminsplanering svenska 8C VT 2021 

 

 

 

VT 2021

 

 

V 2 - 3

 

 

Ordkunskap

Ordförråd

Nya ord

 

 

 Nyord, Nyordslistan

 

 

 

·       Mål inför terminen 

·       Betygstänk

 

 

 

·       Ords och begrepps nyanser och värdeladdning. 

 

·       Språkens struktur med stavningsregler, skiljetecken,  

 

V 4 - 7

 

 

 

 

 

Faktatexter

 

Söka information

 

Sovra och

sammanställa information

 

Kombinera text och bild

 

Använda citat

 

Använda källor

 

Källhänvisa

 

 Förbereda och genomföra muntliga

redovisningar

 

 

 

 

Årtalet var…..

 

Utmärkande för faktatexter

 

·       Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare 

 

 

  • Att urskilja texters budskap, tema och motiv, 

 

  • Språkens struktur med stavningsregler, skiljetecken,  

 

  • Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse. 

 

·        Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar 

 

V 8-10

Argumentation

Insändare

 

Utmärkande för argumenterande texter

·       Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument. 

 

·       Ords och begrepps nyanser och värdeladdning. 

 

·       Språkens struktur med stavningsregler, skiljetecken,

  

·       Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse. 

 

V 10 - 16 

 

Bokprojekt 

 

 

Grammatik

Bokläsning, läsning av andra texter samt film.  

Diskussioner 

Skriftliga uppgifter 

Resonerande text 

Läsförståelse  

Ordkunskap 

 

Betygstänk uppdatering

·       Skönlitteratur som belyser människors identitetsfrågor 

·       Att urskilja texters budskap, tema och motiv, 

·       Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter, 

·       Språkliga drag i texter, uppbyggnad och berättarperspektiv, 

·       Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument. 

V 17-21 

 Novellprojekt

Skriv din eld

 

Analyser

Novellens uppbyggnad och beståndsdelar

Egna noveller

Kamratrespons

·       Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter, 

·       Språkliga drag i texter, uppbyggnad och berättarperspektiv, 

·       Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument. 

·       Att urskilja textens budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang 

·       Ords och begrepps nyanser och värdeladdning. 

·       Språkens struktur med stavningsregler, skiljetecken,  

·       Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse. 

 

V 22 

 Utvärdering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: