Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spanska 3: VT2021 (grupp: tis & tor)

Skapad 2021-02-09 17:33 i Katedralskolan Linköping
Gymnasieskola Moderna språk
I den här kursen jobbar vi på olika sätt med det spanska språket för att utveckla olika kommunikativa förmågor. Dessa förmågor omfattar reception (att förstå språket, d.v.s. läs- och hörförståelse), produktion och interaktion (skriftlig och muntlig). Kursen omfattar också andra delar, t.ex. att lära sig om länder och delar av världen där man talar spanska. I början av kursen ägnas mycket tid åt repetition av den spanska man jobbar med på högstadiet, för att ge dig de bästa förutsättningarna för att lyckas med dina gymnasiestudier i spanska.

Innehåll

I den här kursen fokuserar vi på följande färdigheter:

1. Muntlig interaktion

2. Skriftlig framställning

3. Läsförståelse 

4. Hörförståelse

Vi använder oss av bl.a. vår lärobok Excelente 3, häften med övningar i grammatik, lexikon, noveller etc.

Planering och prov under kursen: se Google Classroom.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Kända ämnesområden; vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och aktuella händelser; åsikter, känslor och erfarenheter.
  Mod  -
 • Tydligt talat språk, även med viss regional färgning, och texter, som är instruerande, beskrivande, berättande, diskuterande och kontaktskapande, även via film och andra medier.
  Mod  -
 • Samtal och sammanhängande talat språk, till exempel dialoger och intervjuer.
  Mod  -
 • Strategier för att uppfatta detaljer och förstå sammanhang samt för att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form, innehåll och syfte.
  Mod  -
 • Språkliga företeelser, till exempel uttal, intonation och grammatiska strukturer samt fasta språkliga uttryck, i det språk eleverna möter.
  Mod  -
 • Instruktioner, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift. Diskussioner, samtal och skrivande för kontakt och kommunikation i olika situationer.
  Mod  -
 • Strategier för att lösa språkliga problem, till exempel med hjälp av omformuleringar och förklaringar.
  Mod  -
 • Strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal, till exempel genom att ta initiativ till interaktion, lyssna aktivt och avsluta på ett artigt sätt.
  Mod  -
 • Språklig säkerhet när det gäller till exempel uttal, intonation, fasta språkliga uttryck och grammatiska strukturer, mot tydlighet, variation och anpassning till syfte, mottagare och situation.
  Mod  -

Matriser

Mod
Produktion och interaktion: skriftlig framställning (Spanska 3)

Kunskapskrav betyget E
Kunskapskrav betyget C
Kunskapskrav betyget A
Skriftlig framställning
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt, begripligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven relativt varierat, tydligt och relativt sammanhängande.
Ny aspekt
Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.

Mod
Produktion och interaktion: skriftlig framställning (Spanska 3)

Kunskapskrav betyget E
Kunskapskrav betyget C
Kunskapskrav betyget A
Skriftlig framställning
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt, begripligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven relativt varierat, tydligt och relativt sammanhängande.
Ny aspekt
Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.

Mod
Reception: läs- och hörförståelse (Spanska 3)

Kunskapskrav betyget E
Kunskapskrav betyget C
Kunskapskrav betyget A
Reception
Eleven förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i talat språk i lugnt tempo samt i enkla texter om kända ämnen.
Eleven förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar väsentliga detaljer i talat språk i lugnt tempo samt i enkla texter om kända ämnen.
Eleven förstår såväl helhet som detaljer i talat språk i lugnt tempo samt i enkla texter om kända ämnen.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna väljer och använder eleven någon strategi för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna väljer och använder eleven i viss utsträckning strategier för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna väljer och använder eleven i viss utsträckning strategier för lyssnande och läsning.

Mod
Reception: läs- och hörförståelse (Spanska 3)

Kunskapskrav betyget E
Kunskapskrav betyget C
Kunskapskrav betyget A
Reception
Eleven förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i talat språk i lugnt tempo samt i enkla texter om kända ämnen.
Eleven förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar väsentliga detaljer i talat språk i lugnt tempo samt i enkla texter om kända ämnen.
Eleven förstår såväl helhet som detaljer i talat språk i lugnt tempo samt i enkla texter om kända ämnen.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna väljer och använder eleven någon strategi för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna väljer och använder eleven i viss utsträckning strategier för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna väljer och använder eleven i viss utsträckning strategier för lyssnande och läsning.

Mod
Produktion och interaktion: muntlig interaktion (Spanska 3)

Kunskapskrav betyget E
Kunskapskrav betyget C
Kunskapskrav betyget A
Produktion och interaktion: muntlig interaktion
I muntlig och skriftlig interaktion uttrycker sig eleven begripligt och enkelt.
I muntlig och skriftlig interaktion uttrycker sig eleven relativt tydligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I muntlig och skriftlig interaktion uttrycker sig eleven tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Dessutom väljer och använder eleven i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom väljer och använder eleven fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom väljer och använder eleven väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.

Mod
Produktion och interaktion: muntlig interaktion (Spanska 3)

Kunskapskrav betyget E
Kunskapskrav betyget C
Kunskapskrav betyget A
Produktion och interaktion: muntlig interaktion
I muntlig och skriftlig interaktion uttrycker sig eleven begripligt och enkelt.
I muntlig och skriftlig interaktion uttrycker sig eleven relativt tydligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I muntlig och skriftlig interaktion uttrycker sig eleven tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Dessutom väljer och använder eleven i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom väljer och använder eleven fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom väljer och använder eleven väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.

Mod
Kommunikationens innehåll (Spanska 3)

Kunskapskrav betyget E
Kommunikationens innehåll
Eleven diskuterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och gör då också enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: