Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grej Of The Week

Skapad 2021-02-09 19:58 i Everöds skola Kristianstad
I ett ämnesövergripande arbetssätt arbetar vi med allmänbildning under mikrolektioner. De kallas för "Grej Of The Day" eller GOTD.
Grundskola 4 Idrott och hälsa Samhällskunskap Bild Teknik Historia Geografi Biologi Musik Kemi Religionskunskap Svenska SO (år 1-3) Engelska Fysik Matematik
Vi behöver kunskap i många områden för att skaffa oss en allmänbildning. Med ämnesövergripande undervisning i form av mikrolektioner, kallade Grej Of The Day blir du allmänbildad och lär dig lite om mycket. För att citera GOTD:s (Grej of the day) grundare: ”Kunskap är coolt!” (Micael Hermansson, Umeå)

Innehåll

Syfte

Syftet med GOTD är att ta till vara, väcka och underhålla elevernas nyfikenhet och lust att lära. 

”Skolan ska bidra till elevernas harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en grund för skolans verksamhet. Skolan ska erbjuda eleverna strukturerad undervisning under lärares ledning, såväl i helklass som enskilt. Lärarna ska sträva efter att i undervisningen balansera och integrera kunskaper i sina olika former.” – LGR11

 

Innehåll

Under läsåret ska du en gång/vecka få:

Ta del av olika mikrolektioner (Grej of the Week, GOTW) inom flera av skolans ämnen. Lektionerna kommer att behandla till exempel historiska personer och byggnader vilka haft betydelse för samtid och nutid. Händelser som påverkat och påverkar oss inom t.ex. inom naturvetenskapen, olika sorters djur och platser i världen och olika kända och mindre kända saker i vår vardag. Alla dessa ämnen kan kopplas till det centrala innehållet i respektive kursplan.

Mål

Under själva mikrolektionerna arbetar vi främst med dessa förmågor:

 • förmågan att förstå begrepp
 • förmåga att hantera information

 

Målet är att eleverna ska ha goda förutsättningar att utveckla även de övriga förmågorna utifrån den kunskap de får under mikrolektionerna:

 • metakognitiv förmåga (tolka, värdera, ha omdömen om, reflektera eller lösa problem med anpassning till en viss situation, syfte eller sammanhang. Avgöra rimligheten, välja mellan olika strategier eller att pröva och ompröva.)
 • förmågan att analysera
 • förmågan att kommunicera

 

Arbetssätt

I början av varje mikrolektion får eleverna en ledtråd som kan hjälpa dem att lista ut kommande GOTD.

Läraren berättar, med stöd av bilder och text, om ett ämne (en ”grej”). Eleverna lyssnar till presentationen och skriver under presentationen ner de viktiga delarna i sin skrivbok eller i ett skrivdokument på Chromebook. Det är också möjligt för eleven att ställa frågor, reflektera och relatera till sina egna erfarenheter och sin egen vardag under presentationen. Slutligen dokumenteras "grejen" på väggen med en bild för att eleverna ska kunna se tillbaka och minnas varje grej. 

 

Bedömning

Mikrolektionerna bedöms inte, men dessa bidrar till att flera av skolans ämnen kan kopplas ihop i ett nätverk, där elevernas analysförmåga, förmåga till att hantera information, kommunikation, förmåga till att förstå begrepp utvecklas. Dessa förmågor bedöms i respektive ämne.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
  Gr lgr11
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: