Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar konstruktion - tornbygge

Skapad 2021-02-09 21:06 i Margretelundsskolan Österåker
Grundskola 4 – 6 Teknik
Saker som konstrueras måste vara stabila och ha hög hållfasthet. Men hur vet man att något är hållbart? Vad måste man tänka på när man bygger höga konstruktioner?

Innehåll

Tornbygge

Mål

Du ska kunna bygga ett papperstorn som är stabilt och högt.

Genomförande

1. Välja ut och studera några starka byggnader och torn i världen

Fundera över vad som gör de hållbara och stabila. På vilket sätt är de starka och stabila? Använd källor som exempelvis Google eller YouTube (tänk på att vara källkritisk).

Tips: Tänk på begrepp som fackverk, balkar, stänger, pelare och grunder. Hur får man en stabil grund? För anteckningar på den information du hittar.

2. Fundera över hur du kan göra ett papperstorn

Hur kan du göra det högt, stabilt och hållbart?

3. Gör en skiss över ditt torn

Visa med hjälp av bild hur du tänker bygga ditt papperstorn. Skriv en text som beskriver ditt torn. Använd beskrivande ord (adjektiv). Berätta vad som gör den stark och hållbar.

3. Bygga ditt papperstorn

Material: 10 st papper och tejp.

Jag bedömer: Stabilitet
 Höjd


Utseende Sparat material

4. Teknisk rapport (se pappret ”Teknisk rapport”)

Hur har du byggt ditt torn? Varför byggde du så?
 Vad gör ditt torn stabilt? Vad gick bra?

Vad kunde bli bättre?

Bedömning

Jag kommer bedöma om du har med ovanstående. Till bedömning har jag din skiss, modell och tekniska rapport. Jag kommer även observera dig under lektionens gång. Tänk på att beskriva utförligt, du måste visa din kunskap för att jag ska kunna ge dig en rättvis bedömning.

Uppgifter

 • Teknik rapport - tornbygge

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.
  Tk  4-6
 • Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 6
 • Dessutom kan eleven på ett enkelt sätt beskriva och ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
  Tk  E 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  E 6
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 6
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
  Tk  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: