Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Yrken åk 2

Skapad 2021-02-09 20:53 i Björnkärrsskolan Linköping
Grundskola 2 Samhällskunskap SO (år 1-3)
Vad vill du arbeta med när du blir stor? I vårat samhälle finns många olika yrken och alla yrken är lika viktiga och formar samhället. Vilka yrken finns i samhället? Varför behöver människan arbeta? Vilka yrken är vanligast och varför? Detta är några av frågorna vi kommer att diskutera inom temat yrken.

Innehåll

Övergripande syfte från Läroplanen:

Enligt läroplanen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sin förmåga att över hur samhället formas och förändras samt hur individer samverkar i samhället. Eleven ska härmed få träna förmågan att beskriva, berätta och använda begrepp inom arbetsområdet yrken.

Undervisning/arbetssätt - Så här kommer vi att arbeta:

Vi ska diskutera vilka yrken vi har i samhället och varför människan behöver arbeta. Vi kommer att diskutera olika yrken och alla yrken är lika viktiga och formar vårat samhälle. Vi kommer att söka information via olika hjälpmedel, som ex. UR skola och SLI play för att kolla på filmer som hör till området. Vi kommer att söka information i böcker och läsa skönlitterära böcker med koppling till temat. Eleverna kommer söka information genom att intervjua en vuxen (ex. elevens vårdnadshavare) om deras yrken. 

Bedömning - Så här kommer dina kunskaper att bedömas:

Läraren kommer att observera dig och ditt deltagande på lektionerna. Du ska vara delaktig genom att bidra med tankar och funderingar kring ämnet. Du ska i slutet av temat har genomfört en intervju där du intervjuar en vuxen person om dennes yrke. Detta ska du sedan presentera inför dina klasskamrater.

Elevens delaktighet och inflytande - Vad kan du påverka?

Du som elev ska vara aktiv på lektionerna genom att genomföra uppgifterna samt delta i diskussioner. Du ska känna till minst 3 olika yrken och vad de yrkena innebär.  Du ska skapa en förståelse och öka din förmåga att reflektera över hur individer och samhället formas, förändras och samverkar. I slutet av temat ska du genomföra en intervju där du ställer frågor till en vuxen person om dennes yrke.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
 • Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.
  SO  1-3
 • Yrken och verksamheter i närområdet.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan utifrån närområdet beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar.
  SO   3
 • Eleven anger några viktiga samhällsfunktioner, och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.
  SO   3
 • Eleven beskriver hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön, och ger utifrån detta förslag på hur man kan bidra till en hållbar utveckling.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
  SO   3
 • Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: