Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favoritmatematik 5B kap 1 Bråk, decimaltal och stora tal

Skapad 2021-02-09 20:56 i Västerby skola Hedemora
Grundskola 5 Matematik
Här kommer du att få jobba med det första kapitlet i Favoritmatematik 5B. Vi kommer att räkna med väldigt stora tal, som det här: 165 695 788 - etthundrasextiofem miljoner sexhundranittiofem tusen sjuhundraåttioåtta!! Och väldigt, väldigt små tal, som det här: 0,001 - noll komma noll noll ett.

Innehåll

Du kommer att få lära dig mer om:

 • Positionssystemet från miljon till tusendel.
 • Jämföra decimaltal.
 • Att göra uppställning med decimaltal i de fyra räknesätten.
 • Avrunda decimaltal.
 • Multiplikation och division med decimaltal och talen 10, 100 och 1000.
 • Avrunda stora tal.

 

Hur ska vi arbeta?

 • Gemensamma genomgångar och diskussioner.
 • Arbeta enskilt och i grupp.
 • Färdighetsträning i din bok.

 

Begrepp:

talsorter, heltal, decimaler, avrunda, tiondel, hundradel, tusendel

Hur visar du vad du har lärt dig?

 • Du deltar i diskussioner och genomgångar i helklass och i grupp.
 • Skriftligt prov på kapitlet.
 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: