Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skapad 2021-02-09 22:36 i Utvecklings- och stödenheten Härryda
Grundskola F
Jämställdhet är en förutsättning för hållbar och fredlig utveckling. Jämställdhet uppnås när kvinnor och män, flickor och pojkar har lika rättigheter och möjligheter att bestämma över sina liv och bidra till samhällets utveckling. Vanliga hinder för detta är traditionella könsroller som leder till diskriminering mot flickor och kvinnor. Flickor och kvinnor utför ofta mer obetalt arbete i hemmet och med barn. Även våld mot kvinnor och skadliga sedvänjor (som barnäktenskap och könsstympnings) hindrar jämställdhet. Minska ojämlikheten inom och mellan länderna. Detta mål handlar ibland annat om att vi ska försöka minska klyftorna mellan fattigaste och rikaste människorna inom länderna i världen.För stora skillnader inom ett land leder lätt till sociala spänningar och konflikter. När ett land har ekonomisk till växt är det viktigt att många får tillgång till det ökade välståndet genom till exempel fler jobb, sociala tjänster och bidrag. Även om många länder i världen blivit rikare, så är det enorma skillnader mellan de rikaste och de fattigaste länderna.

Innehåll

Syftet :

Att eleverna lär sig om jämställdheten och diskriminering.

 

Mål :
 • Att förstå vad jämställdhet innebär.
 • Att förstå vad diskriminering innebär.

 • Att utforska några av anledningarna till följderna av bristande jämställdhet.

 • Att förstå hur man kan öka jämställdheten.

 • Att kunna vilka mål som är kopplade till varann och vilka nummer som står för.

 

Metod: 

Arbeta med ord&begrepp och med frågor som handlar om jämställdhet och diskriminering muntligt samt skriftligt och resonerar kring det. Aktiviteter genom att arbete i par, enskild och alla, karusell,....Väck engagemang genom film och personberättelse.

 

Hur Sker elevinflytandet  inom arbetsområdet ?

Varje elev kommunicerar på olika sätt med lärare om uppgifterna som bör göras. Eleverna får vara resurs till varandra genom att ha diskussioner och reflektioner med varandra kring ord&begrepp, personliga händelser och jämförelser mellan deras kultur och Svenska kulturen.Eleverna får berätta om själva ämnet utifrån deras erfarenheter.Eleverna får ställa frågor till varandra och till lärare, utbyta tankar och åsikter.Eleverna får välja vilket arbetssätt och får komma till egna lösningar.

 

 

Hur ska jag som elev visa vad jag lärt mig?

Temat innehåller  tester  av båda förståelse av ord&begrepp och uppgifter testas  muntligt genom diskussioner i klassen och att rita bilder som utrycker sina känslor och åsikter . Hitta egna lösningar muntligt som passar till målet. Genom aktiviteter liksom modellen EPA, Karusell .... eleverna kan samarbeta, utbyta ord, tankar samt socialisera . Eleven får svara på andras frågor sen sammanfatta sina tankar och åsikter.

 

Veckoplanering/Planering av aktiviteter

Under lärlogg finns en mer detaljerad planering för vår terminen. 

Det finns inga uppgifter skapade i denna planering.

Kopplingar till läroplanen

 

 

 

 

 

 

 •  
 

Elever

Elev Kommentarer  
SA
Shahd Alhomsi
HB
Hassan Baker
MK
Majid Kasim
MK
Murhaf Kasim

Senast uppdaterad 2021-02-01 07:45
 
SM
Shadi Mashod
YM
Yazan Mashod
MM
Mahmud Mohammedsaleh Ali

Senast uppdaterad 2021-02-01 07:44
 
MM
Mustefa Mohammedsaleh Ali

 

Uppgifter

 • Jämställdhet&Att minska ojämlikhet

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter.
  Gr lgr11  -
 • Berättande texter, sakprosatexter och texter som kombinerar ord, bild och ljud.
  Gr lgr11  -
 • Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Gr lgr11  -
 • Säker och ansvarsfull kommunikation, även i digitala sammanhang.
  Gr lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -
 • Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.
  Gr lgr11  -
 • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
  Gr lgr11  -
 • Etnicitet, könsroller, kroppsideal och konsumtion samt kritisk granskning av hur dessa företeelser framställs i medier och populärkultur.
  Gr lgr11  -
 • Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.
  Gr lgr11  -
 • Barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  Gr lgr11  -
 • Närsamhällets och föreningslivets utbud av aktiviteter och platser för kultur, fritid och rekreation.
  Gr lgr11  -
 • Orientera sig i närmiljön och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
  Gr lgr11  -

Matriser

Moderna språk

Når ej målen än
Når målen
Lyssna
Du förstår det mest väsentliga i korta och enkla dialoger med tydligt tal och i långsamt tempo där man hälsar, frågar hur någon mår samt tar avsked. Du kan välja och använda någon strategi för lyssnade.
 • M2
Läsa
Du förstår det mesta av väsentliga i enkla dialoger i skrift där man hälsar, frågar hur någon mår samt tar avsked. Du kan välja och använda någon strategi för läsning.
 • M2
Skriva (+strategier)
Du kan skriva enkla och begripliga dialoger med hälsningsfraser, frågor och avskedsfraser. Du kan välja och använda någon strategi i din skrivprocess.
 • M2
 • M2
 • M2
Prata (+strategier)
Du kan formulera dig enkelt och begripligt i tal där du hälsar, frågar hur någon mår, berättar hur du mår och tar avsked. Du kan välja och använda någon strategi som löser språkliga problem.
 • M2
 • M2
 • M2
Kulturella företeelser
Du känner till några olika sätt att hälsa i målspråksländerna och kan göra jämförelser med egna erfarenheter.
 • M2
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: