Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utomhuspedagogik

Skapad 2021-02-10 07:06 i Snödroppens förskola Kristianstad
Förskola
Förskolans utbildning är till stor del utomhus nu pga pandemin i världen, allt för att minska smittspridningen. Det vi lär inomhus kan vi även lära utomhus.

Innehåll

 

Nuläge

I och med covid19 sker mycket undervisning, lek och lärande utomhus. Vi har under våren 2020 varit mycket utomhus och kommer fortsätta med utomhuspedagogik en tid framöver. Tidigare har vi inte haft någon planerad utomhuspedagogik och har då haft spontan undervisning, lek och lärande. Vi vill säkerställa en hög kvalité på utbildningen även när vi är ute på gården.

 

Mål

I vår strategi har vi som målbild att lärandet till stor del ska ske utomhus. Vi vill skapa förutsättningar för den spontana undervisningen men även aktiviteter med planerad undervisning.

Syfte

Utifrån våra nya förutsättningar måste vi i förskolans verksamhet finna nya möjligheter till undervisning, lek och lärande, syftet med denna planering är att vi kan göra allt vi gör inomhus med barnen utomhus istället.

Genomförande

Vi pedagoger planerar och håller undervisning tillsammans med barnen i läroplanens olika ämnesområden som barnen är intresserade av.

Vi ska utforska vatten i olika former genom olika experiment med varmt och kallt. Blåsa såpbubblor när det är kallt. Vi tar ut vattenfärger.

vi kommer att göra utflykter till skogen för att fortsätta utforska hur naturen förändras under årets gång.

Dokumentation under lärprocessen

Vi dokumenterar i Unikum kontinuerligt 

Ansvar

Samtliga pedagoger på Haren

Uppföljning

Analys och reflektion samt lärloggar i Unikum kontinuerligt

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att lära känna sin närmiljö och de samhällsfunktioner som har betydelse för det dagliga livet samt att ta del av det lokala kulturlivet.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: