Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skapa en låt VT2021 åk7

Skapad 2021-02-10 09:08 i Påarps skola Helsingborg
Du har nu spelat en del instrument och sjungit i grupp på musiklektionerna. Nu är det dags att få en större förståelse för musikskapande och musikteori genom att koppla ihop de teoretiska kunskaper du har fått i musiken med praktiska. Om du i denna kurs bekantar dig med grunder i musikskapande är du på god väg att fortsätta utvecklas inom musik på egen hand.
Grundskola 7 Musik
Vi skriver och spelar in en egen låt med hjälp av röst, instrument och digitala verktyg. Vi jobbar i grupper. Denna gång kommer jag att kräva att låten spelas in med begränsade verktyg, alltså inte bara färdiga loopar. Vi avslutar terminen med detta.

Innehåll

Skapa en låt:

Du samarbetar tillsammans med andra i din grupp där ni:

1. Skriver en text med vers (brygga om ni vill) och refräng.

2. Skapar och spelar in låten i Bandlab.com, dock ska ljuden skapas akustiskt, med instrument och kropp/mun. Inga färdiga loopar. Jag kommer att hjälpa er sampla/spela in ljud om ni vill.

3. Denna gång ska låten spelas upp inför klassen! :-)

 

Denna uppgift kräver kreativitet och att våga!

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers och refräng som byggstenar för att komponera musik i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Rytmisk och melodisk improvisation till trumkomp, ackordföljder eller melodislingor med röst och instrument.
  Mu  7-9
 • Musikskapande i olika genrer, till exempel visor, ljudkompositioner och låtar.
  Mu  7-9
 • Musikalisk gestaltning där olika uttrycksformer kombineras.
  Mu  7-9
 • Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers, refräng och ackord som byggstenar för att musicera och komponera musik i olika genrer och med varierande instrumentation.
  Mu  7-9
 • Digitala verktyg för musikskapande, inspelning och bearbetning.
  Mu  7-9

Matriser

Mu
Bedömningsmatris musik åk 7

E
C
A
Skapa musik / Skriv en egen låt
Eleven försöker delta i projektet och samarbeta i grupp.
Eleven kan delta i projektet och samarbeta i grupp. Eleven kan dessutom förstå uppbyggnaden av en låt, både vad gäller text och musik. Digitala verktyg som Bandlab används i kombination med textskrivning.
Eleven kan delta i projektet och samarbeta i grupp. Eleven kan dessutom förstå uppbyggnaden av en låt, både vad gäller text och musik. Här visar man kreativitet och tillför ideer både musikaliskt och textmässigt. Digitala verktyg som Bandlab används, kanske i kombination med riktiga instrument och sång/rap.
Spela instrument
Eleven försöker spela på något instrument i någon genre med delvis fungerande teknik.
Dessutom spelar eleven på något instrument i någon genre med relativt väl fungerande teknik och passande karaktär.
Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i någon genre med väl fungerande teknik och passande karaktär. Eleven får till "sväng" och förstår rytm.
Musikanalys
Eleven kan i viss utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer samt med viss säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang.
Eleven kan i relativt hög utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer samt med relativt god säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang.
Eleven kan i hög utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer samt med god säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: