Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Cómo es tu familia, Colores, cap. 5

Skapad 2021-02-10 09:23 i Elinebergsskolan Helsingborg
Grundskola 6 – 0 Moderna språk - elevens val
Vi arbetar med att prata om familjen och lär oss ord för familjemedlemmar och husdjur. Det ingår också verbkunskap i presens och substantivkunskap.

Innehåll

Du lär dig

- prata om din familj. 

- prata om ditt husdjur. 

- genus på substantiv, maskulinum och femininum. 

- fråga om någon har husdjur.

 

Provet är muntlig interaktion, att du har ett samtal som utgår från frågor och svar. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M1
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M1
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M1
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M1  4-9
 • Intressen, vardagliga situationer, personer och platser.
  M1  4-9
 • Strategier för att lösa språkliga problem i samtal, till exempel frågor, omformuleringar och gester.
  M1  4-9

Matriser

M1
Muntlig interaktion, samtala på spanska

F
E
C
A
Kan bearbeta och göra enkla förbättringar av den egna framställning.
Interaktion, samtala
Uttrycker dig ännu inte så att det som sägs blir begripligt. Brister i formulering och uttal gör det du säger svårt att förstå.
Du svarar på den frågan du förstår på ett enkelt och begripligt sätt med fraser och meningar som du lärt dig. Har ett begripligt uttal. Du ställer en fråga.
Du svarar på hälften av frågorna på ett enkelt, relativ tydligt och till viss del sammanhängande sätt. Har ett ganska tydligt uttal, men vissa felsägningar. Du ställer någon fråga och framför egna åsikter så att samtalet förs ganska bra.
Du svarar på samtliga frågor på ett enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande sätt. Har ett tydligt uttal och visst flyt i språket. Du ställer alla frågor och framför egna åsikter så att samtalet förs bra.
Förstå frågorna.
Du verkar kunna förstå någon fråga.
Du kan förstå en eller två frågor.
Du kan förstå hälften av frågorna.
Du kan förstå alla frågorna.
Muntlig strategi
Du använder ingen strategi för att förstå eller se till att din kompis förstår.
Du kan använda dig av någon strategi som löser enstaka enkla problem i interaktionen.
Du kan använda dig av någon strategi som löser enkla problem i interaktionen.
Du kan använda dig av några strategier som löser enkla problem i interaktionen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: