Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Flugornas herre vt-21

Skapad 2021-02-10 09:25 i Tunaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 – 9 Svenska Svenska som andraspråk
Vad händer om du sätter en grupp ungdomar på en öde ö? Vi läser boken "Flugornas herre" av William Golding.

Innehåll

Målet med arbetsområdet är att du 

 • utvecklar din förmåga att läsa, förstå och tolka skönlitteratur
 • utvecklar din förmåga att skriva olika slags texter samt tillämpa skrivregler
 • utvecklar din förmåga att delta i samtal
 • utvecklar din förmåga att uttrycka dig i tal och skrift 

 

Arbetssätt och redovisning

Boken "Flugornas herre" av William Golding kan uppfattas som en allegori över vår civilisation. Med det menas att berättelsen innehåller en dold innebörd. Vi bearbetar boken muntligt, i form av boksamtal samt skriftligt genom att du besvarar reflektionsfrågor till boken. 

Det här gör vi:

 • Läser boken 
 • Bearbetar boken genom boksamtal
 • Bearbetar boken genom enskilda skriftliga frågor på innehållet (görs under lektionstid) i Classroom
 • Arbetar med ordkunskap. Vi väljer ord ur boken tillsammans. Slår upp dem och skriver dem i egna meningar. Vi gör en quizlet med orden.
 • Skriver en text i valbar genre, se nedan

 

Som slutuppgift kan du välja mellan att:

1) skriva ett brev i form av flaskpost (från en av ledarna på ön, hem till familjen)

2) skriva en bokrecension 

 

Uppgifter, övningar och detaljerad planering för arbetsområdet hittas i Classroom.  

Bedömning

I bokfrågorna bedömer jag din läsförståelse samt din förmåga att sammanfatta, tolka och resonera omkring texter vi läser. I slutuppgiften bedömer jag din förmåga att skriva en text i den valda genren, att du kan anpassa språket och innehållet till det syfte texten har. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 9
 • Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  C 9
 • Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  A 9

Matriser

Sv SvA
Flugornas herre

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsförståelse
Förmågan att sammanfatta och beskriva det du har läst. Du visar detta i boksamtal och bokfrågor.
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
Tolkning
Förmågan att tolka och analysera det du har läst. Du visar detta i boksamtal och bokfrågor.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Skriva bokrecension/ flaskpost
Förmågan att skriva olika slags texter där du följer regler för skiljetecken, stavning, styckeindelning, meningsuppbyggnad etc.
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. .
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: