Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vara vänner

Skapad 2021-02-10 09:41 i Ånestadsskolan Linköping
Grundskola F
Varje dag får vi, stora som små, träna på att vara bra vänner. Från vänliga veckan och framåt tittar vi extra på hur jag kan vara en bra vän.

Innehåll

Undervisningens innehåll

Vad ska vi lära?

 • få möjlighet att skapa goda kamratrelationer samt att känna tillhörighet och trygghet i gruppen.
 • få möjlighet att kommunicera och uttrycka dig på olika sätt.
 • få pröva och lösa konflikter på ett konstruktivt sätt.
 • våra trivselord: ansvar, samarbete, visa hänsyn och respekt ger oss trygghet.

Hur ska vi lära?

 • genom lek, både i den fria och den styrda leken får vi tex turas om, samarbeta och visa hänsyn.
 • vi använder oss av "hemliga kompisar", v 7- 13.
 • vi använder oss av leklotteri där vi får pröva olika lekmaterial och kompiskonstellationer.
 • genom berättartronen där vi får tillfälle att uttrycka oss och också få lyssna till varandra. Vi använder oss av dilemmafrågor/ känslotärning osv.

Bedömning

Du ska få möjlighet att utveckla din förmåga att: 

Kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften.

Skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt.

med centralt innehåll och koppling till styrdokument: 

Lgr 11:

Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser. 

Hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.

Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.

”Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla goda kamratrelationer samt känna tillhörighet och trygghet i gruppen.”

Vi utvärderar genom:

 • observationer hur delaktiga eleverna är och hur de vågar prata inför grupp och hur en konflikt kan lösas.
 • sociogram (inför elevsamtal).

Uppgifter

 • Dilemma med Bamse

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: