Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åk 6 VT-21 Ekonomi

Skapad 2021-02-10 09:48 i Östra Karups skola Båstad
Grundskola 6 Samhällskunskap
Ska vi byta grejer med varandra? Mitt får mot din gris? Innan det fanns pengar bytte man saker med varandra. Men kanske inte den som hade grisen ville ha ett får. Då blev det krångligt! Människan uppfann pengarna för att göra det lite enklare för sig. Idag är pengar viktiga för alla i vårt samhälle. Men alla har inte lika mycket pengar och de ska räcka till mycket. I det här arbetsområdet kommer vi att lära oss mer om privatekonomi och hur samhällets pengar används.

Innehåll

När arbetsområdet är slut ska du kunna följande:
- förstå hur ekonomin för ett hushåll fungerar samt vad som påverkar den (t.ex. pengar in, pengar ut, olika sätt för att handla).
- förstå vad skatt är och hur den används i samhället.
- se samband mellan samhällets ekonomi och privatekonomi (det ekonomiska kretsloppet).
- förstå och använda ämnesbegrepp, t.ex. lön, bidrag, skatt, inkomst, skuld,, avbetalning, moms.
- kunna resonera om elevnära samhällsfrågor, t.ex. fickpeng, avgiftsfri skola och fattigdom i andra delar av världen.

Detta kommer vi att arbeta med på följande sätt:
- läsa i läroboken.
- titta på ett avsnitt av Lyxfällan.
- lyfta och förklara ämnesbegrepp.
- diskutera i större och mindre grupper.
- göra arbetsblad, enskilt och tillsammans.

Uppgifter

 • Klass 6 - SH-prov (ekonomi)

Kopplingar till läroplanen

 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Privatekonomi och relationen mellan arbete, inkomst och konsumtion.
  Sh  4-6
 • Det offentligas ekonomi. Vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat använder skattepengarna till.
  Sh  4-6
 • Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom.
  Sh  4-6

Matriser

Sh
Åk 6 VT-21 Ekonomi

--->
--->
--->
--->
Samhällsstrukturer
*olika inkomster och utgifter. *olika sätt att köpa varor på. *olika skatter. *vad stat, landsting och kommun ansvarar för.
Träna mer.
Jag har grundläggande kunskaper om ekonomiska strukturer i samhället.
Jag har goda kunskaper om ekonomiska strukturer i samhället.
Jag har mycket goda kunskaper om ekonomiska strukturer i samhället.
Samband
*anledningar till att vi betalar skatt. *fördelar/nackdelar med olika sätt att köpa varor på. *anledningar till att människor får olika mycket i lön.
Träna mer.
Jag beskriver enkla samband inom ekonomiska strukturer i samhället genom att ge någon förklaring som jag förtydligar ELLER ge ett par förklaringar.
Jag beskriver förhållandevis komplexa samband inom ekonomiska strukturer i samhället genom att ge några förklaringar som jag förtydligar.
Jag beskriver komplexa samband inom ekonomiska strukturer i samhället genom att ge några förklaringar som jag förtydligar.
Begrepp
Träna mer.
Jag använder några enstaka begrepp i rätt sammanhang.
Jag använder begrepp i rätt sammanhang.
Jag använder flera begrepp i rätt sammanhang.
Elevnära samhällsfrågor
*fickpengar. *avgiftsfri skola. *fattigdom i andra delar av världen.
Träna mer.
Jag för enkla resonemang om elevnära samhällsfrågor genom att ge någon fördel, nackdel, orsak, konsekvens.
Jag för utvecklade resonemang om elevnära samhällsfrågor genom att ge flera fördelar, nackdelar, orsaker, konsekvenser och förtydligar någon med hjälp av fakta/exempel.
Jag för välutvecklade resonemang om elevnära samhällsfrågor genom att ge flera fördelar, nackdelar, orsaker, konsekvenser och förtydligar dem med fakta/exempel.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: