Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Alla olika - alla lika

Skapad 2021-02-10 09:55 i Fruängens skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 8 Svenska Svenska som andraspråk
Hur kan vi skapa förståelse, respekt och tolerans för varandras identitet, personlighet och olikheter?

Innehåll

 

 

 

I svenskan kommer vi att ta upp dessa ämnen ur olika perspektiv. Vår förhoppning är att vi ska få en fördjupad förståelse för hur samlevnad, etik och tolerans hänger ihop och påverkar våra tankar och värderingar.

 

 

 

 Vi kommer utifrån olika texter, diskussioner, dramatiseringar, skrivuppgifter, värderingsövningar och filmer att försöka skapa en medvetenhet kring begreppet ”Alla olika – alla lika”.  Temat kommer att präglas av ett normkritiskt förhållningssätt.

 

 

 

Syfte:

 

·         Utveckla förmågan att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften

 

·         Utveckla förmågan att kommunicera i tal och skrift

 

·         Utveckla förmågan att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

 

·         Utveckla förmågan att urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer

 

 

 

 

 

Innehåll:

 

·         Fakta: diskrimineringsgrunder samt begreppslista HBTQI

 

·         Läsa texter ur antologierna Annorlunda, Fittstim och Pittstim

 

·         Läsa tidningsartiklar (sakprosa)

 

·         Reflektera skriftligt kring texterna utifrån olika uppgifter

 

·         Diskutera personliga reflektioner i smågrupper och helklass

 

·         Delta i värderingsövningar och dramatiseringar

 

·         Se filmer samt reflektera över dess innehåll

 

·         Skriva en resonerande text som fokuserar på hur det är att vara tjej/kille i dagens Sverige år 2021

 

 

 

Arbetssätt:

 

·         Genomgångar – Faktalektioner

 

·         Läsa enskilt och i grupp

 

·         Skriftliga reflektioner

 

·         Diskussioner i bikupor och helklass

 

·         Värderingsövningar

 

·         Skriftligt arbete utifrån skrivprocessen

 

·         Filmer

 

 

Vad är det som bedöms?

 

·         Skriftliga läsloggar - reflektioner                                           

 

·         Diskussioner

 

·         Muntlig presentation

 

·         En skrivuppgift – texttyp resonerande text

 

 

 

·         Hur bedöms du? Se separat bedömningsmatris.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moment

     E

      C

      A

Läsa/reflektera skriftligt

Läsa

Du kan utifrån egna erfarenheter, livsfrågor och omvärldsfrågor föra enkla resonemang om texters budskap.

Du kan utifrån egna erfarenheter, livsfrågor och omvärldsfrågor föra utvecklade resonemang om texters budskap samt läsa mellan raderna.

Du kan utifrån egna erfarenheter, livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra väl utvecklade resonemang om texters tydliga men även dolda budskap.

Reflektera muntligt

Tala/

Lyssna

Du kan diskutera med enkla argument som till viss del för diskussionen framåt.

Du kan diskutera med utvecklade argument som för diskussionen framåt.

Du kan diskutera med välutvecklade argument som för diskussionen framåt samt fördjupar den.

Resonerande text

Skriva

Du kan skriva en resonerande text som i huvudsak fungerar när det gäller texttyp, tydlighet, innehåll, uppbyggnad, språk och skrivregler.

Du kan skriva en resonerande text som relativt väl fungerar när det gäller texttyp, tydlighet, innehåll, uppbyggnad, språk och skrivregler.

Du kan skriva en resonerande text som väl fungerar när det gäller texttyp, tydlighet, innehåll, uppbyggnad, språk och skrivregler.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Alla olika – alla lika” vecka 6 - 17

 

 

 

V.6               

 

Mån.              Intro:  Alla olika – alla lika. Kit. Inventera/reflektera. Heta stolen.

 

 

 

Tis.                Begreppsordlista. Fakta.

 

 

 

Fre.                Film.

 

 

 

 

 

V.7

 

Mån.              Film. Reflektion.                                                            Inlämningsuppgift.

 

 

 

Tis.                Filmdiskussion.                   Läxa till fredag. Läsa två tidningsartiklar.

 

 

 

Fre.                Faktatexter. Tidningsartiklar. Likheter/beröringspunkter - olikheter. Läsa, reflektera – arbeta i par.

 

 

 

 

 

V.8

 

Mån.              Redovisning tidningsartiklar. Diskussion. Krokodilfloden.

 

 

 

Tis.                Textbearbetning – Debattinlägg.

 

 

 

Fre.                Texter ur Fittstim och Pittstim. Läsa, reflektera, diskutera.

 

 

 

V.9                Sportlov.

 

 

 

 

 

V.10

 

Mån.              Fittstim – Pittstim. Läsa, reflektera, diskutera.

 

 

 

Tis.                Kortfilmer. Normer.

 

 

 

Fre.                Bilder/reklam – normer.

 

 

 

V.11

 

Mån.              Film.  Reflektion.                                                           Inlämningsuppgift.

 

 

 

Tis.                Film, reflektion, diskussion.

 

 

 

Fre.                Texter. Annorlunda – en antologi. Läsa, reflektera, diskutera.

 

 

 

 

 

V.12

 

Mån.              “De kallar oss horor” – läsa, dramatisera.

 

 

 

Tis.                Fakta HBTQ.

 

 

 

Fre.                Intro forskningsarbete. Sverige/Globalt.  Välja intresseområden.

 

 

 

V.13

 

Mån.              Forska.

 

 

 

Tis.                Forska.

 

 

 

Fre.                LÅNGFREDAG – LOV.

 

 

 

 

 

V.14              PÅSKLOV.

 

 

 

 

 

V.15

 

Mån.              Forska.

 

 

 

Tis.                Redovisning.

 

 

 

Fre.                Redovisning.

 

 

 

V.16

 

Mån.              Vad har vi lärt oss? Check Point.

 

 

 

Tis.                Intro Skrivuppgift. Modelltexter.

 

 

 

Fre.                Skrivtid.

 

 

 

V.17

 

Mån.              Skrivtid.

 

 

 

Tis.                Gensvar. Skrivtid.

 

 

 

Fre.                Skrivtid. Inlämning.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  Sv  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.
  Sv  7-9
 • Kombinationer av olika texttyper till nya texter, till exempel informerande texter med inslag av argumentation.
  Sv  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  7-9
 • Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen.
  Sv  7-9
 • Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
  Sv  7-9
 • Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  7-9
 • Texter i digitala miljöer med länkar och andra interaktiva funktioner.
  Sv  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: