Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matteborgen 6 B TAL vt-21

Skapad 2021-02-10 09:53 i Stenhammarskolan 4-6 Flen
Det här arbetar vi med i Matteborgen Direkt 6 b, kapitel 6
Grundskola 6 Matematik
Det här kapitlet handlar om hela tal, negativa tal, positiva tal, decimaltal och tal i bråkform samt de fyra räknesätt och det binära talsystemet.

Innehåll

 

Efter detta arbetsområde ska du kunna:

 1. läsa och skriva stora tal.
  ställa upp och multiplicera heltal, t ex 32 x 56.
  ställa upp och multiplicera decimaltal, t ex 4,8 x 5,4
 2. multiplicera och dividera decimaltal med 10 och 100.
   dividera ett heltal när kvoten blir det ett decimaltal.
 3. skriva och förklara vad ett  binärt tal är

 

Undervisning

Vi ska arbeta med:

* Matteborgen 6 b, kapitel 6  TAL .
* Gemensamma genomgångar och sammanfattningar.
* Olika spel och övningar på dator för att träna positionssystemet och det som tillhör kapitlet.

 

Jag bedömmer:

* Dina prestationer på lektionerna..
* Hur aktivt du deltar i gemensamma diskussioner.
* Hur du ansvarar för ditt eget lärande 
* Hur tydlig och noggrann du är i dina uträkningar eller muntliga förklaringar.

Ditt resultat på diagnos och prov  

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.
  Ma  A 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett välfungerande sätt och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
  Ma  A 6

Matriser

Ma
Matteborgen 6 B Mer om tal

E
C
A
Läsa och skriva stora tal
 • Ma  4-6
Du är ganska säker på att läsa och skriva tal upp till miljonen.
Du kan läsa och skriva tal upp till miljonen.
Du är helt säker på att läsa och skriva tal upp till miljonen.
Du kan ställa upp och multiplicera heltal tex 32x56
 • Ma  4-6
Du är ganska säker på multiplikation med tal med fler än en siffra.
Du kan ställa upp och multiplicera heltal med flera siffror.
Du är helt säker på att ställa upp och multiplicera heltal med flera siffror.
Ny aspekt
Du kan ställa upp och multiplicera decimaltal, tex 4,2 x 5,4
 • Ma  4-6
 • Ma  4-6
Du är ganska säker på hur man ställer upp och räknar ut decimaltal med multiplikation.
Du kan ställa upp och räkna ut decimaltal med multiplikation.
Du är helt säker på hur man ställer upp och räknar ut decimaltal med multiplikation.
Ny aspekt
Du kan multiplicera decimaltal med 10 och 100.
 • Ma  4-6
 • Ma  4-6
Du är ganska säker på hur man multiplicerar decimaltal med 10 och 100.
Du kan multiplicera decimaltal med 10 och 100.
Du är helt säker när du ska multiplicera decimaltal med 10 och 100.
Ny aspekt
Du kan dividera decimaltal med 10 och 100.
 • Ma  4-6
 • Ma  4-6
Du är ganska säker på hur man dividerar decimaltal med 10 och 100.
Du kan dividera decimaltal med 10 och 100.
Du är helt säker när du ska dividera decimaltal med 10 och 100.
Ny aspekt
Du kan dividera när det blir decimaltal i svaret.
 • Ma  4-6
Du är ganska säker på hur man dividerar när det blir decimaltal i svaret.
Du kan dividera när det blir decimaltal i svaret.
Du är helt säker när du ska dividera när det blir decimaltal i svaret.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: