Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Heroes

Skapad 2021-02-10 10:04 i Da Vinciskolan Ale
Grundskola 7 – 9 Engelska
We are looking into role-models and how they carry themselves. What is a hero and what can we learn from heroes? What would you like other people to think about you?

Innehåll

During class we have discussed heroism and we talked about what qualities a hero need. There are a lot of people that we would call heroes. Not super heroes- but people that really exist or have existed. What sort of people are/ were they? A hero can be a volunteer, youth leader, teacher, politician, scientist etc. Heroes are people that made a difference and we admire because of their efforts and course of their actions.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
  En  7-9
 • Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.
  En  7-9
 • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
  En  7-9
 • Muntlig och skriftlig information samt diskussioner och argumentation med olika syften, till exempel nyheter, reportage och tidningsartiklar.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
  En  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  E 9
 • Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  En  E 9
 • I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
  En  E 9
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
  En  E 9
 • I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  En  E 9
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
  En  E 9
 • Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  C 9
 • Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  En  C 9
 • Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  A 9

Matriser

En
Engelska muntlig presentation

Muntlig presentation

E
C
A
Nivå 4
Kommunikativ förmåga
Vi måste öva mer så att du kan formulera dig på ett enkelt och begripligt sätt
Du formulerar dig enkelt och begripligt.
Du formulerar dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
Du formulerar dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Flyt när du talar/uttal
Öva på ditt uttal så du får ett gott flyt när du pratar
Du talar med någorlunda flyt och du har ett gott uttal på de flesta orden.
Du talar med flyt och du har ett gott uttal
Val av information
Du har inte valt information som är relevant för uppgiften.
Du har valt information och använt den med viss relevans för din presentation.
Du har valt information och använt den på ett relevant sätt i din presentation.
Du har valt information och använt den på ett relevant och effektivt sätt.
Röd tråd
Din presentation har ingen röd tråd.
Din presentation har till viss del en röd tråd, men det är så många avbrott att det är svårt att följa med.
Din presentation har till största delen en röd tråd, men ibland hakar du pp dig.
Din presentation har en tydlig röd tråd och det är lätt att följa med.
Ställa frågor/kommentera kamratens bok
Du ställer inga frågor till den som presenterar sin hjälte och du ger inga kommentarer
Du ställer någon enstaka fråga och ger någon enstaka kommentar
Du ställer frågor och ger kommentarer som är relevanta och som visar att du har förstått vad din kamrat har pratat om
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: