Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Offentlig konst

Skapad 2021-02-10 10:01 i Årstaskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 9 Bild
Vi kommer att under hela innevarande termin arbeta med offentlig konst som tema. Med offentlig konst menar vi konst tillgänglig för alla i det så kallade offentliga rummet d.v.s. gator, torg, tunnelbana, entréhallar osv. Vi arbetar med flera olika uppgifter för att öka medvetenheten om den offentliga miljön och dess estetiska utformning.

Innehåll

Innehåll

Lärandemål

 • Kunna känna igen och lägga märke till offentlig konstnärlig utsmyckning
 • Veta något om process och villkor för offentlig konstnärlig utsmyckning
 • Kunna fördjupa sig i ett offentligt konstnärligt arbete
 • Själv kunna tänka och skapa i ett tänkt offentligt sammanhang

Arbetssätt

För att skapa en djupare förståelse kring temat arbetar vi med flera olika moment.

 • Vi orienterar oss genom att besöka sighter med offentlig konst (särskilt T-banan, Stockholm).
 • Vi väljer ut ett konstverk som intresserar oss.
 • Vi tecknar utifrån lämplig bild av konstverket med noggrannhet.
 • Vi gör en bildanalys
 • Vi gör vett eget konstverk inspirerat av det valda konstverket (två eller tredimensionellt)
 • Vi arbetar med digital bildbearbetning för att pröva vårt eget konstverk i offentlig miljö
 • Vi ställer ut våra konstverk

Bedömning, utvärdering och dokumentation

 • Bedömning sker löpande (godkänt enligt nedanstående), med bedömningssamtal i slutet av terminen
 • Utställning, klassrumsdiskussion, enskilda bedömningssamtal

 

Uppgifter

 • 1. Teckningsstudie

 • 1. Teckningsstudie

 • 1. Teckningsstudie

 • 1. Teckningsstudie

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser.
  Bl  7-9
 • Digital bearbetning av fotografier och andra typer av bilder.
  Bl  7-9
 • Presentationer av eget bildskapande.
  Bl  7-9
 • Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  7-9
 • Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.
  Bl  7-9
 • Bilder som behandlar frågor om identitet, sexualitet, etnicitet och maktrelationer och hur dessa perspektiv kan utformas och framställas.
  Bl  7-9
 • Samtida konst- och dokumentärbilder samt konstverk och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer i Sverige, Europa och övriga världen. Hur bilderna och verken är utformade och vilka budskap de förmedlar.
  Bl  7-9
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
  Bl  E 9
 • I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt och prövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
  Bl  E 9
 • Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
  Bl  E 9
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Bl  E 9
 • Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
  Bl  E 9
 • Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och visar då på enkla samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
  Bl  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: