Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsförståelse år 5

Skapad 2021-02-10 10:42 i Långbrodalsskolan Stockholm Grundskolor
Läsförståelse
Grundskola 5 Svenska
Språket är ditt starkaste vapen! I svenska kommer du att träna dig i synonymer, lära dig nya ord, stavning och öva på din läsförståelse så att ditt språk blir så bra som möjligt!

Innehåll

När ska vi jobba med detta?
Återkommande under hela läsåret 2020/2021.

 

Vad ska jag kunna?
Du ska ha strategier (sammanfatta, förutsäga, reda ut oklarheter, beskriva med bild och ord och ställa frågor) för att förstå och tolka olika texter. Du ska också kunna förstå texternas budskap, både de som står i texten och sådant som står mellan raderna.

Kunna göra enkla och kronologiska (i tidsordning) sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar av texterna.

 

Hur kommer vi att träna på detta?
Vi övar läsförståelse i läroböckerna Läsförståelse A, B eller/och C. Du kommer även att få öva med hjälp av andra medier och typer av texter. Du kommer att få öva i själv, lärpar eller grupp. Vi kommer att ha återkommande textsamtal under terminen både i bokklubben och under andra lektioner. Vi kommer även att lyssna på olika typer av texter.

 

Hur kommer jag att visa vad jag har lärt mig?
Genom att genomföra uppgifterna i boken, delta i textsamtal och diskussioner i Bokklubben och under lektionerna.

 

Tips
https://www.youtube.com/watch?v=fevx7auiYug
https://www.youtube.com/watch?v=L383rReetuU&list=PLFU15gPi8fwF-8oTf2TML1LHAlI2rLiYr
https://urskola.se/Produkter/194364-De-fem-lasstrategierna-Forutspa

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  Sv  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6

Matriser

Sv
Kunskapkrav svenska åk 4-6

Insats krävs
Godtagbar nivå
Mer än godtagbar nivå
Läsförståelse
 • Sv
 • Sv  4-6
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav.
Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar eleven god läsförståelse.
Budskap och upplevelse
 • Sv
 • Sv  4-6
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav.
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett utvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Läsa med flyt
 • Sv
 • Sv  4-6
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: