Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska - Dikter

Skapad 2021-02-10 10:59 i Stretereds grundsärskola Mölndals Stad
Grundsärskola 6 – 9 Svenska
Eleverna får ta del av samt skap egna dikter av olika slag och typ.

Innehåll

Tidsperiod

VT '21

Så här kommer vi att arbeta:

Eleverna får ta del av olika typer av dikt. De får uppleva dikter på olika vis samt får skapa flera dikter av olika slag och med olika skrivregler. Vi använder oss av närområdet och egna upplevelser för att få inspiration och inlevelse för diktskapandet.

Syfte/förmågor att utgå ifrån

Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar sin läsförmåga och sitt intresse för att läsa och skriva.

Genom undervisningen ska eleverna få möta, utveckla kunskaper om och ges möjligheter att uttrycka sig genom litteratur, bilder, film, teater, drama, rörelse och andra kommunikationsformer. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om och tilltro till sin förmåga att formulera och uttrycka egna åsikter och tankar. Undervisningen ska också bidra till att eleverna får förståelse för att sättet man uttrycker sig på kan få konsekvenser för en själv och för andra människor. Därigenom ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar sitt språk, sin identitet och sin förståelse för omvärlden.

Undervisningen ska också ge eleverna möjligheter att utveckla och fördjupa sin ord- och begreppsförståelse.

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • läsa, förstå och reflektera över olika texter,
 • skriva texter för olika syften och mottagare,

Kunskapskrav och bedömning

Eleverna bedöms formativt under terminens gång. Eleverna arbetar enskilt och i grupp för att lösa problem, skapa, redigera och presentera. Deras förmågor att förstå, kommunicera och samarbeta bedöms kontinuerligt.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Kommunikation för olika syften. Lyssna, svara, fråga, berätta samt uttrycka önskemål och känslor.
  Sv  1-6
 • Muntliga presentationer. Hur man genomför presentationer inför grupp. Bilder, digitala medier och verktyg samt annat som kan stödja presentationer.
  Sv  1-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter, till exempel meddelanden.
  Sv  1-6
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn: bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  1-6
 • Ord, symboler, begrepp och kroppsspråk som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-6
 • Hur man kan anpassa sin kommunikation till olika situationer och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter och hur man anpassar innehållet till olika mottagare. Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form.
  Sv  7-9
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  7-9
 • Ord, symboler, begrepp och kroppsspråk som används för att uttrycka budskap.
  Sv  7-9
 • Ordspråks och metaforers betydelse i texter och dagligt tal.
  Sv  7-9
 • Texter i digitala miljöer, till exempel texter med länkar och andra interaktiva funktioner.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Genom att svara på frågor om innehållet visar eleven sin förståelse för texterna.
  Sv  E 6
 • Eleven kan med stöd av bilder skriva ord och meningar.
  Sv  E 6
 • Eleven kan medverka i att skriva för hand och på dator och i att använda digitala skrivverktyg.
  Sv  E 6
 • Genom att svara på frågor om och återge delar av innehållet på ett delvis relevant sätt visar eleven sin förståelse för texterna.
  Sv  C 6
 • Eleven kan skriva texter med flera meningar samt skriva texter till bilder så att text och bild samspelar.
  Sv  C 6
 • Eleven kan skriva för hand och på dator och använder digitala skrivverktyg på ett delvis ändamålsenligt sätt.
  Sv  C 6
 • Genom att svara på frågor om och återge delar av innehållet på ett relevant sätt visar eleven sin förståelse för texterna.
  Sv  A 6
 • Eleven kan skriva texter med handling och tydligt innehåll.
  Sv  A 6
 • Eleven kan skriva för hand och på dator och använder digitala skrivverktyg på ett ändamålsenligt sätt.
  Sv  A 6
 • Eleven bidrar till att anpassa sitt språk till olika personer och situationer.
  Sv  E 9
 • Eleven kan med stöd av bilder läsa texter från olika genrer.
  Sv  E 9
 • Genom att svara på frågor, ställa egna frågor och återge delar av innehållet visar eleven sin förståelse för texterna.
  Sv  E 9
 • Dessutom medverkar eleven i att strukturera texterna genom att använda skiljetecken och stavningsregler.
  Sv  E 9
 • Eleven kan skriva med läslig handstil och på dator och medverkar i att använda digital stavningskontroll och digitala kommunikationsverktyg.
  Sv  E 9
 • Eleven anpassar delvis sitt språk till olika personer och situationer.
  Sv  C 9
 • Eleven kan med visst flyt läsa texter från olika genrer.
  Sv  C 9
 • Genom att svara på frågor, återge delar av innehållet och sammanfatta innehållet på ett delvis relevant sätt visar eleven sin förståelse för texterna.
  Sv  C 9
 • Dessutom strukturerar eleven texterna på ett delvis fungerande sätt genom att använda skiljetecken och stavningsregler.
  Sv  C 9
 • Eleven kan skriva med läslig handstil och på dator och använder digital stavningskontroll och digitala kommunikationsverktyg på ett delvis ändamålsenligt sätt.
  Sv  C 9
 • Eleven anpassar sitt språk väl till olika personer och situationer.
  Sv  A 9
 • Eleven kan med flyt läsa texter från olika genrer.
  Sv  A 9
 • Genom att svara på frågor, återge delar av innehållet och sammanfatta innehållet på ett relevant sätt visar eleven sin förståelse för texterna.
  Sv  A 9
 • Dessutom strukturerar eleven texterna på ett väl fungerande sätt genom att använda skiljetecken och stavningsregler.
  Sv  A 9
 • Eleven kan skriva med läslig handstil och på dator och använder digital stavningskontroll och digitala kommunikationsverktyg på ett ändamålsenligt sätt.
  Sv  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: