Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sv/Sva - Nationella minoriteter och minoritetsspråk

Skapad 2021-02-10 11:08 i Gläntanskolan Helsingborg
Grundskola 9 Svenska Svenska som andraspråk
I detta arbetsområde ska vi arbeta med nationella minoriteter och minoritetsspråk.

Innehåll

Nationella minoriteter och minoritetsspråk:

I projektet om minoriteter och minoritetsspråk så kommer vi att arbeta med: 

- Genomgångar om vad en nationell minoritet är, vad ett minoritetsspråk är och hur man blir en nationell minoritet. 

- Skriva en utredande text om nationella minoriteter och minoritetsspråk, en nationell minoritet, dess språk, för- och nackdelar med ett flerspråkigt land samt hur språk och identitet kan höra samman . Till denna text ska ni självständigt söka källor och värdera deras trovärdighet och relevans för texten. Ni ska även arbeta med att ge varandra respons och sedan utifrån responsen omarbeta den egna texten.

Målet med undervisningen

- Jag vet vad en nationell minoritet är. 

- Jag vet vad ett minoritetsspråk är.

- Jag har kunskap om de svenska nationella minoriteterna och dess språk. 

- Jag kan skriva en utredande text. 

Innehåll

Se centralt innehåll ur kursplanen längre ner.

Examination

Eleverna examineras genom en källkritisk analys av tre olika hemsidor kopplade till information om Covid-19. I denna uppgift ska eleven värdera källornas trovärdighet samt resonera kring varför de är trovärdiga respektive inte trovärdiga. 

Kunskapskrav

Se kunskapskraven ur kursplanen längre ner.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • välja och använda språkliga strategier,
  SvA
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  SvA
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionalt färgat talspråk i Sverige och olika språk i Norden. Några kännetecknande ord och begrepp samt skillnader och likheter mellan de olika språken.
  Sv  7-9
 • Språkbruk genom tiderna. De nationella minoritetsspråken i Sverige och deras ställning i samhället.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  SvA  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  SvA  7-9
 • Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen.
  SvA  7-9
 • Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  SvA  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  E 9
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 9
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
  Sv  E 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  C 9
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Sv  C 9
 • Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt.
  Sv  C 9
 • Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt fram­ trädande likheter och skillnader.
  Sv  C 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  A 9
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Sv  A 9
 • Dessutom kan eleven ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
  Sv  A 9
 • Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
  Sv  A 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  SvA  E 9
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  SvA  E 9
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  SvA  E 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  SvA  C 9
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor och för då utvecklade och underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  SvA  C 9
 • Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt.
  SvA  C 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  SvA  A 9
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  SvA  A 9
 • Dessutom kan eleven ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
  SvA  A 9
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt några tydligt framträdande skillnader och likheter mellan svenskan och andra språk.
  SvA  E 9
 • Eleven kan föra ut­vecklade och relativt väl underbyggda resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt några tydligt framträdande skillnader och likheter mellan svenskan och andra språk.
  SvA  C 9
 • Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt några tydligt framträdande skillnader och likheter mellan svenskan och andra språk.
  SvA  A 9

Matriser

Sv SvA
Sv/Sva - Nationella minoriteter och minoritetsspråk

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Innehåll: Genremedvetenhet
Texten är till stor del anpassad till ämnet. Du skriver objektivt.
Texten är anpassad till ämnet. Du skriver i objektivt och använder till viss del ett sakligt/formellt språk.
Texten är väl anpassad till ämnet och det är god balans mellan detaljer och översikt. Du skriver objektivt och använder genomgående ett sakligt/formellt språk.
Struktur
Strukturen är tydlig. Början och slut hänger ihop. Du har inledning, avhandling och avslutning. Du beskriver någon eller några orsaker till problemet.
Strukturen är tydlig och har ett relativt tydligt fokus på ämnet. Du har inledning, avhandling och avslutning. Du beskriver flera orsaker till problemet samt ger något förslag på lösning.
Texten är tydlig, fokuserad och saklig. Du har inledning, avhandling och avslutning. Du beskriver nyanserat orsaker till problemet samt ger förslag på lösningar.
Språk: Ordval, variation
Texten visar ett ganska begränsat ordval.
Ordvalet i texten är ganska varierat och till viss del anpassat till ämnet.
Ordvalet i texten är varierat och anpassat till ämnet.
Meningsbyggnad, grammatik, stavning
Meningsbyggnaden är enkel. Texten innehåller talspråkliga ord. Det förekommer stavfel.
Meningsbyggnaden är ganska varierad. Texten innehåller enstaka talspråkliga ord. Några få stavfel kan förekomma.
Meningsbyggnaden är varierad. Få formella fel finns och skrivreglerna behärskas mycket bra i texten.
Användning av skiljetecken och styckeindelning
Texten innehåller punkt, frågetecken, utropstecken och kommatecken på ett lämpligt sätt så att läsningen av texten underlättas. Styckeindelning finns till viss del.
Texten innehåller en variation av skiljetecken och andra skrivtecken, oftast korrekt. Användningen av liten och stor bokstav är korrekt. Texten är styckeindelad.
Texten innehåller ett korrekt och variationsrikt bruk av skiljetecken och andra skrivtecken. Styckeindelningen är genomtänkt.
Ny aspekt
Du kan ge exempel på minoritetsspråk i Sverige och diskutera på ett enkelt sätt om vad en minoritet är och vad ett minoritetsspråk är. Du kan även diskutera om en minoritet och dess språk på ett enkelt sätt.
Du kan ge exempel på minoritetsspråk i Sverige och diskutera på ett utvecklat sätt om vad en minoritet är och vad ett minoritetsspråk är. Du kan även diskutera om en minoritet och dess språk på ett utvecklat sätt.
Du kan ge exempel på minoritetsspråk i Sverige och diskutera på ett välutvecklat sätt om vad en minoritet är och vad ett minoritetsspråk är. Du kan även diskutera om en minoritet och dess språk på ett välutvecklat sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: