Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik Z kap 4 - Geometri

Skapad 2021-02-10 11:09 i Adolfsbergsskolan Knivsta
Grundskola 9 Matematik
Spegling och symmetri, skala, ekvationer med flera nämnare, likformighet och Pythagoras sats.

Innehåll

Arbetssätt

 • Vi kommer att ha genomgångar och diskutera uppgifter enskilt, i par, mindre grupper samt klassvis
 • Vi kommer att ha räkning enskilt, i par, mindre grupper samt klassvis
 • Vi kommer att lösa matematiska problem enskilt, i par, mindre grupper samt klassvis
 • Vi kommer att titta på samt värdera olika strategier och metoder för att lösa matematiska problem

 

Material

Matematikboken Matematik Z samt bokens hemsida www.matematikxyz.com 

 

Läxa 

Läxan lämnas in varje vecka. Du ska göra så många uppgifter du kan och redovisa dem enligt läxkortet. Glöm inte att rätta läxan och fylla i läxkortet innan du lämnar in  den. 

 

Diagnoser

Diagnoserna är ett hjälpmedel för dig att veta vad du behöver öva på, de bedöms ej. 

Bedömning

 • Din förmåga att tydligt muntligt och skriftligt redovisa din kunskap och din förståelse inom området. 
 • Din förmåga att reflektera och delta i resonemang kring områdets olika delar. 
 • Din förmåga att kunna lösa uppgifter med flera olika metoder samt redovisa dem så att man kan förstå hur du har gjort. 

 

 Bedömningsunderlag 

 • Skriftliga prov
 • Redovisningar (muntligt och skriftligt) under lektionerna.

 

 Veckoplanering

 

Vecka

      

Lektion

Läxa

5

 

Uppstart kap 4

 
 

 

4.1 Spegling och symmetri   
 

 

   

6

 

4.2 Skala

Läxa 13

 

 

4.3 Ekvationer med flera nämnare

 

 

 

 

 

7

 

4.4 Likformighet

Läxa 14

 

 

4.5 Pythagoras sats 

 

 

 

 

 

9

 

Blandade uppgifter

Läxa 15

 

 

Diagnos kap 4  

 

 

   

10

 

Träna geometri / Utveckla geometri 

Läxa 16

 

 

Förmågorna i fokus  

 

 

   

 11

 

Repetition + övningsprov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 12

 

Prov Kap 4

 

 

 

   

 

 

   

 

3

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  7-9
 • Avbildning och konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala vid förminskning och förstoring av två- och tredimensionella objekt.
  Ma  7-9
 • Likformighet och symmetri i planet.
  Ma  7-9
 • Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.
  Ma  7-9
 • Geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltighet.
  Ma  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: