Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematiken i barnens vardag!

Skapad 2021-02-10 11:16 i Tessinen & Växthuset Fristående förskolor
Förskola
Vi kommer på ett lekfullt sätt att arbeta med matematiken i verksamheten.

Innehåll

Matematiken i barnens vardag!

 

Mål, Lpfö-18

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

- förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,

- förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,

- förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

 

Syfte med projektet

Vi kommer på ett lekfullt sätt att arbeta med matematiken i verksamheten.

Vi kommer varvar med styrda aktiviteter som har anknytning till delprojekten samt leken. Det ska då leda till att vi ska kunna följa upp barnens utveckling och lärande i deras fortsatta lekar.

 

Delprojekt

Vi kommer under perioden 15 feb- 16 april att arbeta med 4 delprojekt. 3 av delprojekten är uppdelade i tre veckors perioder och det fjärde ska leva med under hela perioden, parallellt med de tre andra.

-         Matematiken i affären, 3 v

-         Matematiken under måltiden, 3 v

-         Matematiken på kalaset, 3 v

-         Matematiken med kroppen och knoppen, 9 v

 

Att ta del av/tänka på innan ni/du startar upp varje delprojekt

-         Att du förstår läroplansmålen och kan omvandla dem till aktuellt delprojekt

-         Att du läser in dig på vad matematik för barn i förskolan är och vad vi ska utveckla och lära barnen, se bilagan ”Fakta om matematiken i praktiken”.

-         Att tänka till hur det är nu IRL utifrån de olika delprojekten. Det är så lätt att det blir fel om du som pedagog har en bild av hur du ser på lekarna, kanske från när du var ung, men vi ska ju lyfta så som det är för barnen idag.

-         Parallellt med alla delprojekt ska vi arbeta med ”Matematiken med kroppen och knoppen”. Här skiljer sig inriktningen lite på vilken åldersgrupp man har. Man kan utan vidare arbeta med båda men för de yngre ska vi fokusera på språket utifrån rörelsesånger och ramsor och för de äldre regellekar/spel och dans.

 

Utvärdering, reflektioner och analys av projektet

Sker löpande under projektets gång individuellt och i arbetsgruppen, avslutas med en slutanalys.

Kopplingar till läroplanen

  • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
    Lpfö 18
  • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
    Lpfö 18
  • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: