Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Framtidens energi

Skapad 2021-02-10 11:41 i Vallhamra skola Partille
Grundskola 9 Teknik Fysik
Det finns en lång rad intressenter som ger sin version av synen på energi i Sverige och frågan är vem som har rätt. Vi har en energimyndighet som givit ut en rapport som berättar om användningen av elektricitet i Sverige (Energiläget 2020). Ta den som utgångspunkt. Frågan är hur energianvändningen kommer att se ut om 50 år. En bred uppgift som du får avgränsa som du vill. Tar du ett brett grepp över hela planeten eller kollar du på ett energislag eller kollar du vad man kan göra i sin egen bostad/tillvaro. Detta blir NO, Teknik och även lite SO, eftersom en del av detta är politik.

Innehåll

 

Uppgift i teknik och NO åk 9 Vt 2021

 

Inledning

Det finns en lång rad intressenter som ger sin version av synen på  energi i Sverige och frågan är vem som har rätt. Vi har en energimyndighet som givit ut en rapport som berättar om användningen av elektricitet i Sverige (Energiläget 2020). Ta den som utgångspunkt. 

Frågan är hur energianvändningen kommera att se ut om 50 år. 

 

Detta blir NO, Teknik och även lite SO, eftersom en del av detta är politik.

 

Uppgift

Din uppgift är att väga samman information från flera olika håll till en sammanhållen text. En kartläggning av var vi sannolikt kommer att vara om 50 år, enligt dina referenser.

Du ska alltså tycka så lite som möjligt själv genom din text, utan stödja dig på vad andra skriver. 

 

Var börjar man då?

Naturskyddsföreningen har en text om detta som kan vara en utgångspunkt:

https://www.naturskyddsforeningen.se/skola/energifallet/faktablad-framtidens-energi

Men mot den står ju andra intressenters information. De får du söka reda på själv. Kom ihåg att spara referenser (en länk till en sida som jag gjort ovan funkar fint). Samla dem i en lista.

 

Vem har rätt?

Var står vi  teknikmässigt? Vilka energikällor kan användas? En del tekniker gör framsteg redan idag, medan andra är långt ifrån och kanske enbart på ett idéstadie. Var kommer vi sannolikt att vara om 50 år. OBS! Förändringar kan ske i alla led från att vi omvandlar olika energislag till hur vi använder energin i industri med mera, men också i vår vardag.

 

Min egen vardag -----------------------Samhället i stort ------------EnergiomvandlingsteknikRedovisa

Du ska göra ett “paper” alltså en text på under tio sidor (men mer än en) som kartlägger och reder ut var vi står idag och vart vi är på väg enligt de källor du hittar. Ställ två eller fler referenser mot varandra (fler än två ger en stabilare text, men lägstakravet två referenser.)

Mer om att redovisa

Citat ska ha “citationstecken” och referens.

Övrig text ska även den ha referens, alltså att det är någon annan än du som står för uttalandena. 

 

Du ska alltså göra motsatsen till vad som känns naturligt för en 15-åring och inte utgå från dig själv, utan vad andra, forskare med flera, säger. Du har kanske en egen tanke, men den får inte vara den bärande tanken genom texten. I slutet får du ta in den tanken och väga den mot vad de referenser du tagit in skriver. 

 

Referenser

Det är svårt att skriva referenser och jag kräver inte att ni ska fixa detta perfekt, men det är bra att kika på hur det går till.

https://skrivguiden.se/referenshantering/skriva-referenser/

 

Enklaste är att du lägger alla referenser i slutet i en lista som du numrerat och skriver en parentes i slutet som innehåller numret till den referens som meningen du skriver hör till (3)

Tidsram - se uppgiften i classroom.

 

Referenslista . (Exempel)

 

  1. https://www.svtplay.se/video/25034758/kokobang-musik/kokobang-musik-sasong-1-musikvideo-min-mamma-jobbar-pa-bank

  2. https://www.videoman.gr/sv/145236

  3. https://www.lrf.se/foretagande/resurseffektivisering/byta-till-fornybar-energi/

  4.  
  5.  
Matriser

Fy Tk
NO-matris Energi Vallhamra skola P

NO-matris Energi

E
C
A
Begrepp
Användningen av begrepp, modeller och teorier.
Du har grundläggande kunskaper om energi- och miljöfrågor och visar detta genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av naturvetenskapliga begrepp, modeller och teorier.
Du har goda kunskaper om energi- och miljöfrågor och visar detta genom att förklara och visa på samband inom dessa områden med relativt god användning av naturvetenskapliga begrepp, modeller och teorier.
Du har mycket goda kunskaper om energi- och miljöfrågor och visar detta genom att förklara och visa på samband inom dessa områden och något generellt drag med god användning av naturvetenskapliga begrepp, modeller och teorier.
Analys
Förmågan att dra slutsatser, se samband och förstå kopplingen till samhället.
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Information
Förmågan att söka efter information från flera källor, t.ex. från lärobok, film, internet.
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationen.
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationen.
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationen.
Kommunikation
Förmågan att diskutera och ta till sig andras argument för att föra diskussionen framåt.
Du kan föra enkla samtal och diskutera med andra genom att formulera enkla ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriva några tänkbara slutsatser på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
Du kan föra utvecklade samtal och diskutera med andra genom att formulera utvecklade ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriva tänkbara slutsatser på ett sätt som för diskussionerna framåt.
Du kan föra välutvecklade samtal och diskutera med andra genom att formulera välutvecklade ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriva tänkbara slutsatser på ett sätt som för diskussionerna framåt och breddar eller fördjupar dem.

Fy Tk
Kunskapskrav Energi om 50 år, Teknik 2021

F
E
C
A
Tekniska lösningar
,
  • Tk
Eleven har ej uppnått godkänd nivå.
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med viss användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
Formulera & välja alternativ
Eleven har ej uppnått godkänd nivå.
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Dokumentera
.
Eleven har ej uppnått godkänd nivå.
Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
Teknikutveckling & drivkrafter
Eleven har ej uppnått godkänd nivå.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Teknikutveckling/tekniska lösningar Påverkan på individ, samhälle och miljö
Eleven har ej uppnått godkänd nivå.
Dessutom kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Dessutom kan eleven föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Dessutom kan eleven föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: