Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia Industriella revolutionen

Skapad 2021-02-10 12:18 i Trönningeskolan Halmstad
Grundskola 7 – 9 Historia
Vi kommer under v. 7-12 arbeta med Industriella revolutionen.

Innehåll

Industriella revolutionen planering.

 

v. 7

Lektion 1-Introduktion till arbetsområdet samt genomgång kursplanen.

Lektion 2- Powerpoint och diskussionsfrågor

Lektion 3- Studi.se "Jordbruk skapar revolution" film + quiz.

 

v. 8 SPORTLOV

 

v. 9

Lektion 1- Genomgång uppfinningar från industriella rev

Lektion 2- Studi.se "Industrin förändrar" samt "industrialiseringen och arbetarrörelsen"

Lektion 3- Film + instuderingsfrågor

 

v. 10

Lektion 1- Studi.se "industrialiseringen och globalisering"

Lektion 2- Uppstart grupparbete

Lektion 3- Grupparbete

 

v. 11 Grupparbete hela veckan.

 

v. 12

Lektion 1- Grupparbete

Lektion 2- Inlämning grupparbete + kort redovisning

Lektion 3- Kul ämnesbrytande lektion.

 

 

Matriser

Hi
Industriella revolutionen ht-17

På väg i utveckling mot kunskapskrav
Beskriva och förklara
Historia
Du beskriver och förklarar med detaljer som har begränsad betydelse för ämnet och/eller så saknar du relevant fakta. Du visar ändå på viss förståelse.
Du beskriver och förklarar med relevanta detaljer med betydelse för ämnet och du visar god förståelse.
Du beskriver och förklarar med relevanta detaljer och träffande exempel med stor betydelse för ämnet och du visar mycket god förståelse.
Resonera
Historia och samhällskunskap
Du resonerar och motiverar med enkla och till viss del underbyggda argument, d v s du beskriver med ett enkelt samband och uttrycker ett konstaterande utan utförlig förklaring.
Du resonerar och motiverar med utvecklade och relativt väl underbyggda argument, d v s du beskriver utförligt där sambanden framgår tydligt och ger exempel.
Du resonerar och motiverar med välutvecklade och väl underbyggda argument, d v s du beskriver utförligt där sambanden innehåller en utvecklad beskrivning och där exemplen förtydligar resonemanget.
Begrepp
Historia och samhällskunskap
Du använder begrepp i sammanhang där begreppen har begränsad betydelse eller inte är relevanta, men visar ändå på en viss förståelse för begreppen.
Du använder begrepp i sammanhang där begreppen är relevanta, vilket visar på en god förståelse.
Du använder du begrepp i sammanhang där begreppen är relevanta och ger träffande exempel med stor betydelse för förståelsen, vilket ger begreppen ett djup.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: