Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska VT 2021

Skapad 2021-02-10 13:05 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Grundskola 8 Engelska
Vi arbetar vidare för att utveckla förmågor, kunskaper och självförtroende i det engelska språket.

Innehåll

Vad ska eleven lära om?

Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i engelska språket och kunskaper om områden och sammanhang där engelska används.

Hur ska eleven lära?

-Vi lär oss strategier för att förstå språket, t ex upptäcka de betydelsebärande orden och sammanhangen i texter.

-Vi ser på engelsktalande film utan textstöd. 

-Vi tränar språkliga företeelser som stavning och grammatik.

-Vi betonar vikten av att våga uttrycka sig.

Bedömning; Vad ska bedömas?

Förmågan att läsa, skriva och tala engelska. Även kunskaper om det engelska språket och om sammanhang där engelska används. 

Hur ska det bedömas?

Hörövningar.

Skrivuppgifter.

Samtalsövningar.

Quiz och pedagogiska spel.

När ska det bedömas?

Kontinuerligt under terminen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
  En  7-9
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
  En  7-9
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Talad engelska med viss regional och social färgning.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  7-9
 • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
  En  7-9
 • Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.
  En  7-9
 • Muntlig och skriftlig information samt diskussioner och argumentation med olika syften, till exempel nyheter, reportage och tidningsartiklar.
  En  7-9
 • Olika sätt att söka, välja och värdera texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
  En  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: