Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Judendom år 7 VT 2021 vecka 7-10

Skapad 2021-02-10 13:22 i Bäckahagens skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
Judendomen är den minsta av världsreligionerna, med omkring 15 miljoner anhängare världen över. Det är en av de abrahamitiska religionerna i det område där staten Israel ligger idag. Vi kommer att lära oss om judendomen under några veckor.

Innehåll

Efter att du har läst om judendom är målet att du kan svara på frågorna:

- Vad är judendom?

- Vad vet vi om judendomens ursprung

- Vilka är judendomens urkunder? 

- Vilka är de centrala tankarna i judendom?

- Vilka uttryck och handlingar kännetecknar judendom?

- Hur ser judendomens olika tolkningar och riktningar ut?

- Vilken roll  har judendomen i samhället

Hur kommer vi att arbeta?

- vi kommer att använda texter om judendomen

- titta på film om judendom

- vi kommer att titta på föremål kopplade till judendom

- Jag kommer att föreläsa om judendom.

Vad bedöms

- sker fortlöpande under lektion samt återkoppling

- de uppgifter du gör på lektion

- resultat på läxprov fredagar

- att du deltar i diskussioner samt har med dig material till lektion

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
    Re
  • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
    Re
  • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
    Re

Matriser

Re
Judendom

Förklaring till matris

Denna lärmatris syfte är att visa vilka kunskaper du visat mig under lektionstid eller på examination av något slag. Detta kan ske genom att du diskuterar och debatterar under lektionstid. Om du märker att jag klickat i F-nivå på något kunskapskrav så bör du se till att visa om du har dessa kunskaper, gärna då under lektionstid. Om du ser att jag fyllt i matrisen på ett kunskapskrav med pilar så betyder det att du är nära att uppfylla kraven för att nå en högre nivå, här behöver du komplettera på något sätt för att komma upp till nästa nivå.
F
E
-->
C
-->
A
Världsreligionerna
Judendom
Har inte visat kunskaper under lektionstid eller examination.
Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världsreligio­nerna och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
På väg mot... Uppfyller nästan kraven för...
Eleven har goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
På väg mot... Uppfyller nästan kraven för...
Eleven har mycket goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Skildring av livsfrågor, livsåskådningars betydelse
Har inte visat kunskaper under lektionstid eller examination.
Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av reli­gioner och andra livsåskådningar på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
På väg mot... Uppfyller nästan kraven för...
Eleven kan också föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sam­ manhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt.
På väg mot... Uppfyller nästan kraven för...
Eleven kan också föra välutvecklade och nyan­serade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: