Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stilleben

Skapad 2021-02-10 14:15 i Årstaskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F Bild
Vi lär oss att uppleva och återge tredimensionella föremål i tvådimensionell form genom att teckna och måla stilleben. Detta är en gammal konstgenre konstnärer har använt sig av i århundraden för övning, för att uttrycka symbolik eller bara som motiv där man försöker gjuta liv i form och föremål.

Innehåll

Innehåll

Lärandemål

 • Vi lär oss att skapa och återge form utan hjälpmedel så som cirklar, elipser och raka linjer
 • Vi lär oss om ljusets betydelse för att återge form och skapa illusion av tredimensionalitet
 • Vi tolkar ljusets och skuggornas riktning och utbredning
 • Vi lär oss att arrangera en bild
 • Vi lär oss att blanda färg
 • Vi lär oss att skugga en bild

Arbetssätt

 • Generella formövningar i teckning
 • Studerande av konstnärers arbetsfilmer (distansundervisning)
 • Stillebenmåleri

Bedömning

Bedömning sker löpande. Godkänt enligt kriterier nedan. Enskilda bedömningssamtal sker vid terminsslutet.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  7-9
 • Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.
  Bl  7-9
 • Samtida konst- och dokumentärbilder samt konstverk och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer i Sverige, Europa och övriga världen. Hur bilderna och verken är utformade och vilka budskap de förmedlar.
  Bl  7-9
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  7-9
 • Kunskapskrav
 • I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt och prövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
  Bl  E 9
 • Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Bl  E 9
 • Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
  Bl  E 9
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Bl  E 9
 • Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och visar då på enkla samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
  Bl  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: