Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

IDH, Lekar, spel och Idrott Åk 1-6, Katarina södra skola

Skapad 2021-02-10 14:16 i Katarina Södra skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 1 – 6 Idrott och hälsa
Lekar, spel och Idrott

Innehåll

Centralt innehåll

Idh 1-3

Rörelse Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus. Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
Kulturella och geografiska förhållanden i närmiljön som påverkar och möjliggör valet av fysisk aktivitet.
Säkerhet och hänsynstagande vid lek, spel, idrott, natur- och utevistelse.

 

Kunskapskrav

Godkänt - Kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten. Kan ge enkla beskrivningar samt visa på viss förståelse av hänsynstagande och säkerhet vid lek, spel och idrott

Mer än godkänt - Kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl/väl till aktiviteten. Kan ge utvecklade beskrivningar samt visa på god förståelse av hänsynstagande och säkerhet vid lek, spel och idrott

På idrottslektionerna kommer du:

 - pröva på olika lekar

- pröva olika bollspel

 - pröva olika idrotter, individuellt och i lag

- träna motoriska färdigheter med och utan redskap

- öva på att följa regler, visa hänsyn samt säkerhetstänk. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  Idh  1-3
 • Enkla lekar och danser och deras regler.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
  Idh  1-3
 • Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
  Idh  4-6
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
  Idh  4-6
 • Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
  Idh  4-6
 • Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.
  Idh  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: