Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

politiska ideologier

Skapad 2021-02-10 14:22 i Österledskolan Halmstad
Grundskola F
ideologier är en uppsättning tankar och ideér om hur samhället ska styras. Detta kommer vi att arbeta med under kommande veckor.

Innehåll

Politiska ideologier – samhällskunskap

 

Under kommande veckor ska vi ägna oss åt olika politiska ideologier.

Vi inleder med att pröva att ”göra” en egen ideologi. Därefter kommer vi att läsa kortare sammanfattningar kring en del ideologier samt göra studi-klipp. Som elev söker man sedan vidare kring de olika ideologierna och väljer en som man fördjupar sig i och lär sig mer kring samt för att göra en historisk tidslinje. Tidslinjen går ut på att följa en ideologis utveckling ifrån ursprung till våra dagar och hur denna har kommit att ingå som en del i samhället. Som en uppgift hör även att koppla ihop ideologi(er) med dagens politiska partier genom att studera partiprogram.

Bedömningsgrundande moment utgörs av ett quiz med snabbfrågor samt någon skrivuppgift där man har möjlighet att visa något mer av vad man kan. För att nå högre bedömning behöver man göra inlämningsuppgift som går ut på att fördjupa sig i någon ideologi och dess historiska utveckling, samt hur denna hänger ihop med något/några politiska partier idag. Tidslinjen sammanfattas också i en powerpoint där varje slide utgör en tid och kort kring utvecklingen.

 

E

C

A

Du visar att du på ett något säkert sätt känner till minst två ideologier. Något av de problem som ideologin vill ge svar på framkommer.

Du visar att du på ett mer säkert sätt känner till minst tre ideologier. Något eller några av de problem som ideologierna vill ge svar på framkommer.

Du visar att du på ett säkert sätt känner till samtliga ideologier vi tar upp i området. Något eller några av de problem som ideologierna vill ge svar på framkommer.

Du har kännedom om något av en ideologis ursprung.

Du har kännedom om något av en ideologis ursprung. I ditt svar framgår något av ideologins utveckling i form av en tidslinje.

Du har kännedom om något av en ideologis ursprung. I ditt svar framgår flera delar av ideologins utveckling i form av en tidslinje.

Du kan med viss säkerhet koppla samman en ideologi med något politiskt parti.

Du kan med något större säkerhet koppla samman en ideologi med något politiskt parti genom att tex motivera hur.

Du kan med stor säkerhet koppla samman en ideologi med något politiskt parti genom att på flera sätt motivera hur.

Du använder någon eller några källor och värderar dem utifrån någon av de källkritiska kriterierna. Brister kan förekomma.

Du använder någon eller några källor och värderar dem utifrån några av de källkritiska kriterierna. Brister kan förekomma.

Du använder någon eller några källor och värderar dem utifrån flera av de källkritiska kriterierna utan brister.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: