Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kommunicera - begära

Skapad 2021-02-10 14:35 i Grundsärskolan Falun
Grundsärskola F Motorik Kommunikation Verklighetsuppfattning Vardagsaktiviteter
Tränar på att kommunicera med föremål.

Innehåll

Vi provar ett nytt sätt att kommunicera. Vi använder en svart plastkopp på en metallring. Denna ska lämnas över av eleven när hen vill ha sitt kaffe. I direkt anslutning ska eleven få sitt kaffe. Vi börjar med att endast använda denna vid kaffestunden på förmiddagen. Förhoppningen är att kunna utöka till fler situationer och med fler objekt. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • samspela med andra,
  KOM
 • tolka olika former av kommunikativa uttryck,
  KOM
 • använda ord, begrepp, symboler och andra uttryckssätt för kommunikation.
  KOM
 • välja, planera och genomföra aktiviteter i vardagsmiljön,
  VAA
 • reflektera över samband mellan orsak och verkan,
  VEU
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande kommunikativa mönster och strukturer, turtagning, att initiera och avsluta samspel eller samtal.
  KOM  1-3
 • Kommunikation i olika sammanhang, till exempel under raster eller med digitala verktyg.
  KOM  1-3
 • Kroppsspråk, tecken eller tal.
  KOM  1-3
 • Kommunikationsverktyg. Hur de kan användas för att förstärka elevens kommunikation.
  KOM  1-3
 • Tolka kommunikativa uttryck, till exempel kroppsspråk, tecken eller tal.
  KOM  1-3
 • Information i vardagssituationer, till exempel scheman och symboler, såväl med som utan digitala verktyg.
  KOM  1-3
 • Finmotorik, till exempel handgrepp och ansiktsmotorik.
  MOT  1-3
 • Människans upplevelser med hjälp av olika sinnen.
  VEU  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: