Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering åk 4 Vikingatiden

Skapad 2021-02-10 15:22 i Rävekärrsskolan Mölndals Stad
Vårt arbete om vikingatiden.
Grundskola 4 Religionskunskap Historia Svenska
Hur var det att leva på vikingatiden? Var alla ute och plundrade och härjade och vem skötte i så fall om gårdarna? Hur var det att vara barn under den här tiden?

Innehåll

När vi är klara ska du kunna

 • Berätta om hur livet på en vikingagård såg ut; vad åt man, hur bodde man, hur skötte man sin hygien, vad man arbetade med, vilka verktyg och vapen man använde, hur såg deras kläder ut, vilka husdjur man hade och hur livet kunde se ut för ett barn
 • Berätta om vikingarnas handels och plundringsresor.
 • Redogöra för deras religion och några av de gudar som vikingarna tillbad samt om kristendomens införande.

Undervisning

Vi kommer att arbeta om vikingar genom att:

 • Läsa och diskutera texter i läroboken.
 • Se filmer
 • Svara på frågor muntligt och skriftligt

 

Vad ska du kunna?

Din kunskap och förmåga att:

 • Känna till delar av vikingatiden
 • Hur levde de
 • Vad gjorde de
 • Vilken tro hade de

Du visar dina kunskaper och förmågor genom delaktighet under lektionerna samt ett skriftligt prov

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Jordbrukets omvandling och dess konsekvenser för människor.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6
 • Hur spår av fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
  Re  4-6

Matriser

Hi Re Sv
Vikingatiden,

>>>
>>>
Känna till vikingarnas religion - asatron.
Du känner till någon asagud.
Du har goda kunskaper om flera asagudar och kan redovisa vad du vet om dem.
Känna till vikingarnas resor.
Du känner till varför och hur vikingarna reste ut i världen .
Du har goda kunskaper om hur och vart vikingarna reste, varför de reste och vad deras resor innebar för människorna i form av ex. handel och kulturutbyte.
Känna till hur man levde på vikingatiden och hur deras samhälle var uppbyggt.
Du känner till att människors levnadsvillkor såg annolunda ut under vikingatiden.
Du känner till att människors levnadsvillkor såg annorlunda ut under vikingatiden. Du kan muntligt eller skriftligt berätta hur livet kunde se ut om du var kvinna, man eller barn.
Känna till hur kristendomen kom till Norden.
Du kan kortfattat redogöra viss fakta om hur kristendomen började införas i Norden.
Du kan utförligt redogöra för delar av hur det gick till när kristendomen började införas i Norden och du känner till några centrala figurer.
Känna till vikingarna skriftspråk - runor.
Du kan på ett enkelt sätt berätta vad runor är.
Du kan redogöra för vad runor är.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: