Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk.2. "PRIMA 2B kapitel 6".

Skapad 2021-02-10 15:23 i Munkedalsskolan Munkedal
Grundskola 2 Matematik
I kapitel 6 kommer du få lära dig mer om kuber, rätblock, pyramider, koner, cylindrar och klot. Du ska få öva på att räkna additions- och subtraktionsuppgifter. Tillsammans ska vi träna på olika mönster som kan finnas i talföljder.

Innehåll

Vad vi ska lära oss:
Om geometriska objekt, addition och subtraktion inom talområdet 0-100 och talföljder. 

Varför vi ska lära oss det:
För att lära oss om hur vi kan jämföra och beskriva olika geometriska begrepp, använda grundläggande kunskaper för räknesätten addition och subtraktion inom ett högre talområden och identifiera mönster i olika talföljder. 

Hur vi kommer att arbeta:
För att lära oss det här kommer vi ha genomgångar, samtal, stationsarbete, kolla filmklipp, arbeta med praktiskt material, spela spel, arbeta i matematikboken och färdighetsträna på digitala verktyg. Ni kommer att arbeta ensamma, tillsammans med en kompis eller i mindre grupper.

Målet är att vi ska kunna:

·       Beskriva och jämföra olika geometriska begrepp.

·       Räkna addition och subtraktionsuppgifter inom talområdet 0-100.

·       Följa och fortsätta på enkla talföljder såsom 2, 5 eller 10- hopp. 

 

Ni visar vad ni kan genom att:
Delta i samtal, genomföra praktiska övningar och via arbetsuppgifter i arbetsboken under lektionstid. Dina kunskaper kommer även att bedömas med hjälp av en diagnos i slutet av kapitlet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • Centralt innehåll
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
  Ma   3
 • Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: