Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kroppen

Skapad 2021-02-10 15:17 i Smygeskolan F-6 Trelleborg
Grundskola 1 NO (år 1-3) Svenska
Kroppen är spännande att veta mer om! Du kommer att få lära dig saker om din egen kropp och hur den fungerar.

Innehåll

Kursplanens syfte

Du ska få lära dig fakta om kroppsdelar. En del av arbetet handlar om livsstil och hälsa, kost, motion och sömn.


Du ska utifrån grundläggande fakta-kunskaper om kroppsdelarna och deras funktion, få förståelse för hur du kan påverka din egen kropp för att den ska må bra.Centralt innehåll


Följande delar ur centrala innehållet kommer vi att arbeta med:

 

Begrepp

Viktiga berepp att känna till är:
kroppsdelar
kost
hälsa
livsstil
hygien

Arbetssätt

Gemensamma genomgångar och diskussioner.

Film men efterföljande diskussion och dokumentation. 

Skriva om kroppen och dess funktioner.

Diskussioner i grupp. 

 

Bedömning

Dina kunskaper kommer du att redovisa genom:
- att diskutera med klasskamrater
- delta aktivt på lektionerna

-skriftligt visa vad du kan om kroppen
Kopplingar till läroplanen

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  NO
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.
  NO  1-3
 • Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Eleven berättar också om några av människans kroppsdelar och sinnen, och diskuterar några faktorer som påverkar människors hälsa.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3

Matriser

NO Sv
NO åk 1-3

På väg mot kunskapskraven
Har uppnått kunskapskraven för åk 3
Du kan berätta om några av människans kroppsdelar och sinnen. Du kan prata om några saker som gör att människor mår bra eller dåligt.
Du kan göra enkla undersökningar om naturen, människan, kraft, rörelse, vatten och luft med hjälp av tydliga instruktioner.
Du kan visa och berätta om dina undersökningar på olika sätt. Du använder det när du diskuterar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: