Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

¿Qué tiempo hace?

Skapad 2021-02-10 15:41 i Rönnowskolan Kristianstad
Grundskola 7 Moderna språk - språkval
I detta arbetsområde lär du dig att berätta om vädret samt ställa några enkla frågor.

Innehåll

Vi arbetar till och med vecka 5 med kapitlet ¿Qué tiempo hace? i läroboken Colores 7.

Vi jobbar med väder, klimat, årstider och 20-100 i texter, hörövningar, muntliga övningar samt skriftliga uppgifter.

Arbetsområdet avslutas med ett test. 

 

Mål

När vi har jobbat klart med arbetsområdet är målet att du ska:

- Förstå enkelt talat språk och texter som handlar om väder, klimat och årstider

- Kunna beskriva olika väder, temperaturer och årstider muntligt och skriftligt

- Kunna ställa och svara på några enkla frågor om väder, klimat och årstider

- Känna till lite om klimat i spansktalande länder

 

Bedömning

Den sista spansklektionen vecka 5 avslutar vi ¿Qué tiempo hace? med ett test som innehåller en hörförståelse, en läsförståelse samt en skrivuppgift.

 

 

 

 

 

 

Matriser

M2
¿Qué tiempo hace?

F
E
C
A
Förstå tal
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Förstå text
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Redogöra, kommentera och agera
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Välja & använda strategi
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
Formulera sig skriftligt
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: