Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten

Skapad 2021-02-10 15:55 i Hagalundskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 2 NO (år 1-3) SO (år 1-3)
Du kommer lära dig om vattnets betydelse och vattnets olika egenskaper.

Innehåll

Målet med arbetet är att:

 • du ska utveckla förmågan att förklara vattnets kretslopp i naturen.
 • du ska känna till vattnets olika former.
 • du ska känna till övergången mellan formerna och orden avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
 • du ska kunna separera lösningar och blandningar med hjälp av avdunstning och filtrering.
 • du ska kunna förklara hur ett reningsverk fungerar.
 • du ska känna till var världshaven och kontinenterna är placerade på en jordglob/karta och kunna deras namn.

Under arbetets gång kommer vi att:

 • undersöka och laborera
 • skriva laborationsrapporter på våra undersökningar.
 • se på film
 • dokumentera
 • sjunga

Vi kommer bedöma din förmåga att: 

 • Förklara vattnets kretslopp.
 • använda begreppen fast-, flytande- och gas form, avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
 • skriva laborationsrapporter
 • känna till var världshaven och kontinenterna är placerade på en jordglob/karta och kunna deras namn

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  NO
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  NO
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  SO
 • Centralt innehåll
 • Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
  NO  1-3
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: