Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bornholm i Förskoleklass

Skapad 2021-02-10 16:26 i Edboskolan Huddinge
Grundskola F Svenska
Med Bornholm arbetar vi med grunden till läs- och skrivinlärningen via språklekar

Innehåll

Hur vi jobbar med Bornholm.

Lyssnar till olika ljud
Ord och meningar -vad är vad?
Första och sista ljudet i ord (fonetik)
Fonemens värld - analys och syntes

Syfte:

Vi ger eleverna en första grund till deras läs- och skrivinlärning. Arbetet syftar till att göra eleverna medvetna kring språkets struktur och fonetik. 

Alla övningar utgår från boken: Bornholmsmodellen av Ingvar Lundberg, Ann Sofi Rosenkvist, Åsa Jägergård. 

Centralt innehåll:

Bornholmsmodellen syftar till att skapa en god grund i elevens läs-och skrivutveckling med syfte att nå det centrala innehållet i svenska i Förskoleklassen. 

Arbetssätt:

Vi arbetar flera tillfällen i veckan  och följer Bornholmsmodellens arbetsgång.

Vi övar på:

 • Lyssnandelekar
 • Rim och ramsor
 • Meningar och ord
 • Stavelser
 • Första ljudet i ord
 • Långa och korta ord
 • Sammansatta ord
 • Bygga ord och meningar
 • Koppla ihop ljud med bokstäver

 

 • Vi tränar muntligt och genom arbetsuppgifter. Olika svårighetsgrad beroende på vilken kunskapsnivå eleven ligger. Vi arbetar med konkret material för att med flera sinnen befästa erfarenheter och kunskaper.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.
  Gr lgr11  -
 • Rim, ramsor och andra ordlekar.
  Gr lgr11  -

Matriser

Sv
Edboskolan Förskoleklass Bornholm

Språklig medvetenhet

Påbörjat...
Påbörjat lekar/övningar som utvecklar förmågan.
På väg...
Kommit en bit på väg med lekar/övningar som utvecklar förmågan.
Kan...
Har utvecklat förmågan.
Rimma
Utveckla förmågan att höra vilka ord som rimmar.
Skilja på långa och korta ord
Utveckla förmågan att skilja ordlängd från ordets betydelse, t.ex. tåg - nyckelpiga.
Sammansatta ord
Utveckla förmågan att sätta ihop två ord till ett nytt.
Höra första ljudet i ord
Utveckla förmågan att höra vilket ljud ett ord börjar på (ej bokstav).
Höra sista ljudet i ord
Utveckla förmågan att höra vilket ljud ett ord slutar på (ej bokstav).
Lägga till ljud
Utveckla förmågan att lägga till ett ljud till ett ord och få ett nytt ord t.ex. + t till and = tand.
Ta bort ljud
Utveckla förmågan att ta bort ett ljud från ett ord och få ett nytt ord t.ex. tand -t =and.
Höra antal ljud i ord
Utveckla förmågan att höra hur många ljud ett ord består av t.ex. bil = 3 ljud.
Sätta ihop ord av ljud
Utveckla förmågan att höra vilka ljud som ljudas t.ex. B + I + L = BIL.
Bokstavskännedom
Utveckla förmågan att koppla bokstavsljud till bokstavsform.
Läsa korta ord
Utveckla förmågan att ljuda ihop korta ord och veta vad det står.
Skriva korta ord
Utveckla förmågan att skriva korta ord.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: